Značaj upravljanja projektima u IT

0

Piše: prof. dr Petar Jovanović, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment

Poslednjih godina u Srbiji se dosta govori o efikasnosti projekata i njihovom uticaju na razvoj privrede i društva u celini. Bez obzira o kojoj vrsti projekta se radi, bilo IT, marketinškom ili nekom drugom, treba reći da je bolja efikasnost jedino moguća uz pomoć projektnog menadžmenta i da se u svetu ova upravljačka disciplina redovno koristi za poboljšanje svih rezultata projekta.

Projektni menadžment predstavlja specijalizovanu oblast opšteg menadžmenta koja je usmerena na upravljanje raznovrsnim poduhvatima i projektima upravo radi poboljšanja efikasnosti njihove realizacije.

Realizacija bilo kog projekta, a pogotovo IT projekata, opterećena je izuzetnom složenošću i neizvesnošću, koje su prouzrokovane, pre svega, kompleksnošću samih projekata, okoline i izuzetno brzim tempom razvoja nauke i tehnologije u celini. Svedoci smo konstantnih promena u svetu softverske podrške, informacionih sistema, bezbednosnih sistema i slično…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.