Industrija 4.0

0

Prva industrijska revolucija je došla sa pogonom na paru i mašinama koje su mehanizovale neke od poslova koji su do tada morali da se obavljaju ručno. Bila je to nagla i korenita promena u načinu proizvodnje, koja je dovela i do temeljne promene ranijih političkih, ekonomskih i društvenih sistema. Druga, poznata i kao Tehnološka revolucija, desila se kao posledica novih saznanja, tehničkih otkrića i primene fosilnih goriva i električne energije. Donela je proizvodne linije i masovnu proizvodnju. Treća era industrije počela je da se dešava sa pojavom računara i početkom automatizacije, kada su roboti i mašine počeli da zamenjuju ljude na tim proizvodnim linijama. Sada smo na pragu Industrije 4.0, u kojoj se računari i automatizacija spajaju na potpuno nov način, uz robote koji su daljinski povezani na računarske sisteme opremljene algoritmima za mašinsko učenje koji mogu da uče i kontrolišu robote uz vrlo malo učešće ljudi.

Industrija 4.0 uvodi “pametne fabrike” u kojima, kako to opisuju analitičari, “sajber-fizički sistemi nadgledaju fizičke procese fabrike i donose decentralizovane odluke. Fizički sistemi postaju internet stvari, komunicirajući i sarađujući u realnom vremenu preko bežičnog veba i između sebe i sa ljudima”…

Ceo specijal posvećeno Industriji 4.0 možete da pročitate u virtuelnom izdanju.

 

Share.

About Author

Comments are closed.