0

Hibridni rad je naša nova realnost

Tokom poslednjih 18 meseci, mnogi su se borili sa stresom izazvanim novonastalom situacijom zbog brige o zdravlju voljenih, balansiranja između…