Zdravlje: Organizacija dana pozitivnog čoveka

0

Piše: dr Nikola Čanak

Nedovoljna fizička aktivnost i prolongirani stres prateće su pojave u životu savremenog (posebno poslovnog) čoveka. Vreme i okolnosti u kojima živimo, visoko postavljeni ciljevi, pritisak rokova, konkurentnost i kompetetivnost poslovnog sveta naglašeno zahtevaju puno angažovanje svih naših psihofizičkih potencijala”. No, srećom, uticaj stresogenih faktora može se ublažiti sopstvenom unutrašnjom snagom, podseća Oskar Šelbah u knjizi “Moj sistem uspeha”. Zato će “organizacija dana pozitivnog čoveka” sigurno biti koristan model i inspiracija svima onima koji razumeju da mentalno zdravlje predstavlja jednu od najboljih barijera negativnom delovanju stresora” i veruju da se uspešnost – može naučiti. Sledi rezime najznačajnijih faktora uspeha.

Ecomer – za idealan imunitet

Imunitet je sposobnost organizma da se odbrani od različitih vrsta infekcija i bolesti. Stoga je jačanje imuniteta preduslov za održavanje zdravlja čoveka i poboljšanje kvaliteta života uopšte.
Osnovna uloga imuno-sistema je uspostavljanje prirodne barijere protiv različitih uzročnika  (bakterija, virusa, gljivica), kancerogenih ćelija i ostalih štetnih molekula koji dovode do infekcija i razvoja bolesti. U cilju odbrane organizma, koštana srž produkuje leukocite (bela krvna zrnca) i druge imuno-ćelije koje su odgovorne za imunitet. Očuvan imuno-sistem je sposoban da spreči nastanak bolesti ili da smanji dužinu njenog trajanja i intenzitet.
Ecomer svoju ulogu u imunomodulaciji i imunostimulaciji ispoljava putem alkilglicerola. Ovaj preparat sadrži kombinaciju alkilglicerola iz ulja jetre tri vrste ajkula hladnih mora. (Sadržaj alkilglicerola u uljima ajkuline jetre je različit, zavisno od vrste ajkula.)
Treba naglasiti da se imunitet ajkula i imunitet ljudi veoma razlikuju, te da nama nisu potrebni baš svi alkilgliceroli iz ulja jetre ajkule, a da se Ecomer izdvaja upravo po tome što u svom sastavu sadrži baš onakvu kombinaciju alkilglicerola kakva je potrebna za ljudski imunitet. Ovaj sastav Natumin Pharma  bazira na sastavu alkilglicerola u majčinom mleku. Takođe, u prirodi ne postoji takva vrsta ajkule čije jetreno ulje po sastavu alkilglicerola u potpunosti odgovara za ljudski imunitet, a kako ljudski imunite ne prepoznaje alkilglicerole koji mu nisu neophodni, nije ni potrebno unositi sve one koji ulaze u sastav siro-vog ulja iz ajkuline jetre. Zato je Ecomer, prečišćen i hemijski nemodifikovan, u prepoznatljivim kapsulama od 250 mg, esencija alkilglicerola adekvatnih za ljudski imunitet. Šezdeset godina naučno-istraživačkog rada koje stoje iza ovog proizvoda u praksi se potvrđuju izuzetnim rezultatima.
Zašto je neophodno dodatno unositi Ecomer-alkilglicerole? Jedan od uzroka pada imuniteta je smanjena količina alkilglicerola u organizmu. Količina alkilglicerola se smanjuje sa godinama, ali i uticajem različitih faktora kao što su stres, pušenje, alkohol, nezdrava ishrana, česte infekcije itd. Takođe, tokom trajanja nekog oboljenja povećava se potreba za alkilglicerolima, a organizam nije u stanju da ih proizvede u dovoljnoj količini. Zato je neophodno dodatno unositi Ecomer-alkilglicerole kada je prisutno neko oboljenje, a naročito preventivno, jer su tada dovoljne i male doze.

 

Dosledna usmerenost ka uspehu

 

Sve ono što se tokom dana može učiniti za postizanje uspeha, napretka, harmonije, lične sreće, zdravlja, pravilnog razumevanja sa okolinom, unapređenje duhovnog razvoja, naše stručno usavršavanje i poboljšanje materijalnog položaja – to se mora učiniti i tačka. Savesno treba voditi dnevnik uspeha i svakog radnog dana ostvarivati zadati plan. Svake večeri pre polaska na spavanje treba polagati sebi račune i registrovati u čemu smo napredovali.

Duhovni stav

Dan ne treba početi zlovoljno, natmureno i pesimistično, već otvoreno, zainteresovano, vedro i s pozitivnim nastrojenjem i treba nastojati da se to stanje duha zadrži tokom čitavog dana. Tada strah i strepnja nemaju čime da se hrane. Samo podsticajne, konstruktivne misli imaju prava da se zadrže u svesti.

Nama vlada čvrsta i duboko zasnovana vera u sopstvene sposobnosti, sopstvenu snagu delanja, sopstveni uspeh. Sva osećanja niže vrednosti raspršuju se u sudaru sa svešću o tome da iz nas sve više izrasta snažna i uspešna ličnost, kadra da pobedi svaku slabost.

Odnos prema telu

Telo je mašina, alat, instrument duha i duše. Zakon o povezanosti uzroka i posledice neumoljivo određuju stepen ostvarivog učinka. Visok učinak se može očekivati samo ukoliko svi delovi tela besprekorno funkcionišu, ako je dovod kiseonika izdašan, a ishrana odgovara biološkim zakonima. U tom smislu treba: svakog jutra desetominutnim gimnastičkim vežbama aktivirati sve mišiće; pet minuta izvoditi vežbu disanja kroz samoglasnike – radi jačanja glasa i disajnih organa i podsticanja razmene materija u telu – a tokom čitavog dana voditi računa o mirnom i ujednačeno dubokom disanju uz istovremeno praćenje rada dijafragme; jesti kvalitetno meso (piletina, ćuretina, riba), puno povrća, posebno salate, mahunastih plodova, mleka i mlečnih proizvoda, a beli hleb zameniti crnim: ne jesti previše, jer čovek živi ne od onoga što pojede već od onoga što svari; voditi računa o svakodnevnom pražnjenju creva, što se postiže raznovrsnom ishranom, konzumiranjem jogurta i, po potrebi, biljnih čajeva s podsticajnim dejstvom na creva; umeriti konzumiranje svega onoga što sadrži otrovne supstance (kafa, čaj, alkohol, duvan); izbegavati svako preterivanje koje šteti nervnom sistemu i zdravlju uopšte.

Spavanje i ustajanje

Da bi se mašina zvana telo održavala u dobrom stanju, neophodan je dovoljan počinak tokom noći. Ukoliko se kasnije leže, potrebno je sedam sati sna, a ako se leže ranije, i time duže spava pre ponoći, dovoljno je i šest sati. Presudno je da san bude dubok, jer samo takav krepi i obnavlja telo. Ako se spava dubokim snom i leže u 10 sati, ukoliko to posao i postizanje uspeha zahteva, može se ustati i u 4 ujutro. Iz kreveta treba ustati u vreme koje je određeno prethodne večeri i to odmah, bez oklevanja. Iz kreveta se naj-lakše ustaje kad se o tome ne razmišlja. Odmah po ustajanju treba snažno istrljati celo telo rukavicom od frotira i mekom četkom, uraditi gimnastiku i unutrašnju vibracionu masažu putem disanja kroz samoglasnike.

Odnos prema porodici

Prijatnim i ljubaznim ponašanjem razvija se istinska prisnost s bližnjima. Kako oni nisu čitači misli, dobronamernost je potrebno izražavati toplim stiskom ruke, lepom rečju i milim pogledom. Treba imati u vidu da drugi treba da osete naše dobre namere i njihovu iskrenost. U kontaktu sa svim ljudima iz okruženja svesno treba usmeravati njihovu pažnju na ono što je u njima dobro „Ako se ponašamo prema ljudima rukovodeći se onim kakvi jesu, činimo ih lošijim. Ako, pak, postupamo s njima kao da su već postali onakvi kakvi bi trebalo da budu, pomažemo im da dosegnu ono što treba da dosegnu“, poručuje Gete. To se posebno odnosi na ponašanje prema deci. Mora se svesno negovati, jačati njihovo poverenje u sopstvene snage i dobrotu…
Tekst u celosti možete pročitati u našem virtuelnom izdanju.

Share.

About Author

Comments are closed.