Strateški menadžment: Upravljanje potraživanjima

0

Piše: Milan Mijailović

Zašto treba upravljati potraživanjima? Kako se ovim oblikom naše imovine može uopšte upravljati? Zar to nije neminovnost u poslovanju svake organizacije na koju se ne može preterano uticati? Odgovor na sva postavljena pitanja je potvrdan, ukoliko je naš osnovni strateški cilj i mera poslovnog uspeha stalno povećavanje prodaje i osvajanje sve većeg tržišnog učešća. A to je pretpostavljam logično, jer smo organizaciju i osnovali da bismo prodavali robu ili usluge klijentima, i to u što je moguće većem obimu. Jednostavno, ako želimo kao kompanija da rastemo i da se razvijamo moramo da prihvatimo da je rast potraživanja nešto uobičajeno. Hajde da mi zadovoljimo naš osnovni cilj, pa ćemo posle videti na koji način ćemo naplaćivati naša potraživanja.

Ali, da li je to jedino bitno u vođenju kompanije? Da li ćemo zasigurno biti kratkoročno i dugoročno uspešni ukoliko samo vodimo računa o tome šta se dešava sa našom prodajom? Šta ako ne vodimo dovoljno računa o  našoj imovini ili resursima kojima raspolaže organizacija i dogodi nam se da na primer pri rastu prodaje od 30% zabeležimo rast imovine organizacije za 50%? Da li smo mi stvarno uspešni i poboljšali našu poslovnu poziciju pri ovako značajnom rastu imovine? Da li je moguće da ćemo biti nelikvidni, odnosno da li nećemo imati dovoljno novčanih sredstava da izmirimo dospele obaveze, iako nam obim prodaje raste čak i iznad očekivanja? Na žalost, ne samo da je moguće, već će se prethodno navedeno sigurno dogoditi! Jedino o čemu možemo po-lemisati je kada će se to dogoditi (ne da li će). U praksi se ovo redovno događa – da organizacija ostvaruje stalni rast poslovne aktivnosti, ali istim tempom, ili čak brže, rastu njena ulaganja u potraživanja ili zalihe. To znači da pozitivne efekte u poslovanju organizacija sve više koristi za finansiranje sopstvene imovine u obliku potraživanja ili zaliha. To se zove usporavanje metabolizma organizacije usled smanjivanja rentabilnosti poslovanja, a kao posledica pojavljuje se produžavanje životnog ciklusa gotovine.

Tekst u celosti možete pročitati u našem virtuelnom izdanju.

Share.

About Author

Comments are closed.