Uvodnik – GM 32

0

Vesna Kovačević

Poslednjih meseci nezaobilazna tema postala je aktuelna svetska ekonomska kriza. Nismo je ni mi mogli izbeći, pa se ona kao lajt motiv provlači kroz skoro sve tekstove. Poslovanje u uslovima smanjene likvidnosti i nestabilnog kursa domaće valute naša su realnost, a ona se mora sagledati da bi se adekvatno reagovalo i bar donekle amortizovale posledice “pokore” kojoj je put otvorila – pohlepa.

Kako je više glava uvek pametnije od jedne, u ovom broju časopisa imamo veći broj intervjua nego obično, a sa našim sagovornicima razmatramo stanje u njihovim tržišnim nišama, održivost postojećih poslovnih strategija u novonastaloj situaciji i neophodnost taktičkog prilagođavanja promenama.

Iako ne postoji saglasnost u oceni koliko će efekti krize biti opasni po nas, ostaje zajednička konstatacija da u poslovanju nema stanja mirovanja – ako se, uprkos svemu, ne budete pomerali napred, ići ćete nazad.

A na tom putu, gde se problemi tretiraju kao izazovi, možda bi kao korisno štivo mogla da posluži i “Dr Nikova slagalica uspeha”, izašla poslednjeg dana oktobra prošle godine, koju predstavljamo u rubrici Literatura, jer shvaćena kao poziv na permanentno usavršavanje ova knjiga podučava čitaoca kako da, stalno učeći, “znanja pretače u umenja, a umenja u nove kvalitete života”.

Broj 32 časopisa GM Business&Lifestyle možete pročitati u celosti ovde

Share.

About Author

Comments are closed.