Rezultati Indeksa globalne konkurentnosti – Srbija zadržala prošlogodišnju poziciju

0

Srpska asocijacija menadžera (SAM) i Fondacija za razvoj ekonomske nauke (FREN), objavili su 30.09.2015. zvanične rezultate Indeksa globalne konkurentnosti (IGK) koji svake godine predstavlja Svetski ekonomski forum (WEF). Prema izveštaju Svetskog ekonomskog foruma za 2015. godinu Srbija je rangirana na 94. poziciji na listi koja obuhvata 140 zemalja sa zabeleženom vrednošću Indeksa od 3,89 (vrednost Indeksa kreće se u intervalu od 1 do 7). U odnosu na prethodnu godinu vrednost IGK za Srbiju je smanjena za 0,01, što je u kombinaciji sa rezultatima ostalih zemalja dovelo do nepromenjene pozicije u odnosu na prethodnu godinu (prema izveštaju iz 2014. godine Srbija je takođe zauzimala 94. mesto na listi).

Indeks globalne konkurentnosti se smatra jednim od najvažnijih indikatora prilikom rangiranja zemalja kod kreditora i potencijalnih investitora koji bi mogli da se odluče na poslovanje u jednoj zemlji.

Analiza:

Svetozar Tanasković, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu i FREN
Bojan Ristić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu i FREN

U odnosu na prethodnu godinu smanjen je broj zemalja obuhvaćenih izveštajem sa 144 na 140 iz razloga što su tri zemlje ponovo uključene u izveštaj (Bosna i Hercegovina, Ekvador, Liberija) dok za sedam zemalja (Angola, Barbados, Burkina Faso, Libija, Portoriko, Surinam, Istočni Timor, Jemen) podaci nisu bili dostupni.

U poređenju sa prethodnim izveštajem kada je Srbija povećala vrednost IGK za 0,13 i time poboljšala poziciju na rang listi za sedam mesta (sa 101. na 94. mesto na listi), sada možemo konstatovati samo minimalnu promenu na niže od 0,01. Promene vrednosti IGK nije bila toliko velika da bi pogoršala mesto Srbije na rang listi. Kad se međutim analiziraju zemlje koje su na pozicijama bliskim Srbiji, treba imati u vidu da bi pad od 0,03 već doveo do pogoršanja pozicije, dok bi povećanje u istom iznosu značilo i jedno mesto više na listi.

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.