Uvodnik

0

Različiti ljudi pod uspehom podrazumevaju različite svari, ali kada je poslovanje u pitanju većina uspeh meri prvenstveno profitom, ali odmah zatim i stabilnošću i sposobnošću za kontinuirani razvoj i stalno unapređivanje, a konačno i društvenim ugledom koji kompanija uživa.

U ovom izdanju časopisa “GM Business & Lifestyle” u fokusu su faktori koji utiču na to da neki biznis bude uspešan. Apostrofiramo ih kroz primere nekih od svetskih velikana menadžmenta i biznisa, ali i kroz pozitivne poruke koje su sa prisutnima podelili učesnici okruglog stola Adižesovog SEE Kluba “Moj put uspeha”, koji je svojevremeno organizovan u Zagrebu, na kome su o “tajnama uspeha” kompanije u kojoj rade ili koju vode govorili predstavnici nekih veoma uspešnih kompanija u regionu.

Očigledno je da, bilo da je u pitanju “svetsko” ili “naše”, planiranje i organizovanje ostaju osnovni zadaci menadžera, pri realizaciji kojih su temeljni principi efikasnosti i efektivnosti.

Iskustva uspešnih još jednom podsećaju da pored organizacione strukture preduzeća i korporativne kulture koja doprinosi unutrašnjoj koheziji, današnja preduzeća svoj uspeh grade i na “licu” kojim se prikazuju okruženju. Tu do izražaja dolazi njihova društvena odgovornost, ali i povratni uticaj sredine koji se ispoljava kao pritisak javnog mnjenja. Kako poslovni lideri mogu da znaju da li odgovaraju na pravi način na ovaj pritisak ili su suviše reaktivni? Kako da odluče kada da se drže svojih principa, a kada da ih menjaju? Na ova pitanja pokušava da odgovori Pino G. Audia, profesor menadžmenta i organizacija u Tuck School of Business, a mi prenosimo rezultate njegovih istraživanja i savete koje na osnovu njih daje za rešavanje ovog izazova, ne nužno kao gotova rešenja, ali sigurno kao vredan podstek razmišljanju u vreme kada, sviđalo nam se to ili ne, “imidž postaje sve”.

Časopis u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju.

Share.

About Author

Comments are closed.