Porodične kompanije: Kako ERP pomaže rastu

0

Priprema:Redakcija
Izvor: justfoodERP

Porodična preduzeća i te kako osećaju uticaj poslovne klime koju danas obeležava rast konkurencije i tehnološki napredak, suočavajući se sa nekim od istih izazova sa kojima se suočavaju i veće kompanije – pritiskom konkurenata, nestabilnošću ekonomije, potre-bom da se privuku i zadrže novi kupci, potrebom da se smanje troškovi i poveća profita-bilnost i da se usvoji elektronska razmena podataka ili drugi sistemi za poslovanje sa većim kompanijama.

Takođe, porodične firme se mogu suočiti sa ograničenjima kao što su veći troškovi po-slovanja i ograničen pristup finansijskim sredstvima. Svi ovi faktori u kombinaciji mogu da ugroze i uspore rast i otežaju poslovne procese – vodeći vlasnike biznisa da se upita-ju da li je vreme da uvedu poslovni softver kakav je ERP (Enterprise Resource Planning sistem.

To može biti teško pitanje za vlasnike porodičnih kompanija, jer zajednička (pogrešna) percepcija je da je implementacija i održavanje ERP sistema skupo, dugotrajno i suviše složeno za porodični biznis. U stvarnosti, dramatičan tehnološki napredak poslednjih godina je pomogao nastanku ERP sistema lakih za implementaciju, korišćenje i dugo-ročno održavanje…
Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.