Budućnost: Teror instanta

0

Piše: dr Zorica Tomić

Bez obzira na sveprisutnu logiku konkurencije koja u svojevrsnom renoviranju čuvene Hobsove maksime o vučjoj prirodi čoveka danas predstavlja ugaoni kamen modernog tumačenja interpersonalne komunikacije, u svetu inače orijentisanom prema strategijama instanta, izgleda da su stvarno uspešni upravo oni koji odolevaju ovom izazovu.

Iako, naime, logika konkurencije sve Druge predstavlja kao potencijalne oponente, odnosno, iako ih detektuje kao izvor ozbiljne frustracije na putu uspeha, nalažući mešavinu opreza i lukavstva u komunikaciji, samo stvarno dalekovidi i hrabri prihvataju rizik otvorenosti i dobronamernosti sa kojima prihvataju izazove poslovnog, tržišnog i profesionalnog okruženja.

O čemu se zapravo radi?

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.