Uvodnik

0

U ime Redakcije: Vesna Kovačević

Jedna stara poslovica kaže da čovek mora da ima dve stvari da bi uspeo u životu: sreću (da mu se pruži povoljna prilika) i pamet (da tu priliku iskoristi). Mnogi smatraju da isto važi i u poslu. Mada, osim da iskoriste priliku kada se ona ukaže, oni sa preduzetničkim duhom umeju i sami da je stvore.

Kakve poslovne prilike se nude na tržištima Evrope i koja od njih su najpopularnije destinacije za direktne strane investicije kazuju rezultati istraživanja koje je sprovela kompanija EY, a koje u vidu teksta pod istim naslovom donosimo u ovom izdanju časopisa.

Na žalost, u mnogim zemljama bolje uslove za poslovanje pojedine kompanije pokušavaju da ostvare i uz pomoć mita i korupcije. Istražujući rasprostranjenost ovih pojava u EMEIA regiji EY je otkrio da približno 33 % ispitanika iz ovih zemalja smatra da postoji pritisak na menadžment da ostvari rast kroz širenje poslovanja na rizična tržišta, gde 61 % ispitanika percipira visok nivo korupcije u kompanijama. Istraživanje pokazuje da mnoge kompanije i dalje nisu uspostavile procese za praćenje usklađenosti poslovanja sa zakonskom regulativom. Tako 42 % ispitanika ove regije tvrdi da njihova kompanija nema antikorupcijsku politiku ili da oni nisu upoznati s njom, 36 % njih nije imalo antikorupcijski trening, a 24 % ispitanika kaže da njihova kompanija nema sistem za otkrivanje informacija o kršenju procesa.

I velika većina ispitanika iz Srbije (84 %) veruje da su mito i korupcija široko rasprostranjeni u poslovanju, što je znatno više od regionalnog proseka. Osim toga, upoređivanje sa prošlogodišnjim rezultatima ukazuje na rastuće nezadovoljstvo, kada je ovakvo mišljenje imalo samo 60 % ispitanika u Srbiji.
O korupciji kao “sveprisutnoj bolesti” pisao je i prof. dr Radovan Bigović. Od objave istoimenog teksta u našem časopisu pošlo je skoro osam godina, ali svaka rečenica je jednako aktuelna i danas, a Profesorova poruka svevremena. Zato ovaj tekst ponovo objavljujemo u ovom izdanju.
Časopis u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju.

 

Share.

About Author

Comments are closed.