Platforma za budućnost

0

INIT-10 je IoT (Internet of Things) uređaj namenjen za prikupljanje podataka sa gasnih merila koja podržavaju M-Bus protokol, ali takođe podržava i rad sa merilima koja informaciju o zapremini proteklog gasa dele u vidu električnih impulsa (merila sa davačem impulsa). Pored prikupljanja informacija uređaj je u stanju da upravlja protočnim ventilima koji se nalaze u merilima, čime se omogućava daljinsko uključivanje ili isključivanje korisnika sa gasne mreže.

Prikupljeni podaci se privremno skladište u memoriju uređaja, sve dok ne dođe vreme za slanje podataka na server koji je zadužen da ih raspakuje i sačuva u centralizovanu bazu podataka. Slanje podataka se vrši upotrebom GSM modula i putem GPRS servisa na 2G i 3G mrežama, čime je pokrivena velika površina na kojoj uređaj može da funkcioniše…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.