Menadžerka – Alisa u Zemlji Laktova

0

Piše: dr Zorica Tomić

Uprkos snažnim i još uvek živim predrasudama, koje savremeni svet određuju kao dominantno muški, sve je više žena koje postepeno osvajaju muški zabran i odgovarajući vladavinski princip u svim sferama društvenog komuniciranja. Od politike, preko tržišta kapitala, transfera informacija, do kulture, sporta ili medija, jednom reči u Menadžerskom Univerzumu, žene, doduše stidljivo, počinju da se pomaljaju kao malobrojni ali značajni vesnici promena.

I mada se žene u suštini nisu promenile, a svakako najmanje u pogledu nivoa estrogena ili ostalih tipično ženskih hormona, koji njihovu kožu čine nežnijom, kosu bujnijom i kukove oblijim, činjenica da se na ženu menadžera gleda sa izvesnom dozom mešavine podsmešljivosti i strahopoštovanja samo potvrđuje hiljadugodišnje stereotipove o muškosti i ženskosti.

Jer menadžerka je nedvosmisleno izašla iz kuće, iz tog tradicionalno ženskog domena, prekoračivši graniceprivatusa, i otvoreno se upustivši u igre moći koje izvode muškarci i to na javnoj sceni. Suočena sa izazovima novih komunikativnih obrazaca, determinisanih vladajućom i sada potpuno transparentnom logikom kapitala, da bi opstala u igri, menadžerka mora da savlada tehnike kompetitivnosti, da nauči da kontroliše strategije suptilne agresivnosti i da u centar svoga kreda postavi motiv postignuća…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.