Interim menadžment: “Menadžer na određeno vreme”

0

Piše: Goran Dubajić

Interim menadžment je specifična grana menadžmenta koja se bavi privremenim angažovanjem stručnjaka iz određenih oblasti na upravljačkim pozicijama u cilju poboljšanja performansi kompanije. Kao profesija koju prvenstveno odlikuje efikasnost i praktičnost, interim menadžment najjače osnove ima upravo u zemljama koje neguju takav način razmišljanja. Najbrže se razvijao u Engleskoj i Nemačkoj, zatim u Sjedinjenim Američkim Državama, a onda je nastavio sa rastom i u drugim državama sveta.

Zvanični počeci implementacije interim menadžmenta vode poreklo iz zapadne Evrope, gde je usvojen kao posebna profesija sedamdesetih godina prošlog veka, dok je poslednjih deset godina beležio rast u proseku za 20% godišnje. Takav porast angažovanja interim menadžera je posledica ne samo sve većeg uspeha koji su ostvarile kompanije koje koriste interim menadžment usluge, već i stalnog razvoja promena u ekonomskom okruženju u vidu spajanja i smanjivanja firmi koji  je doveo do potrebe za bržim i efikasnijim odabirom rukovodećih kadrova. Najvažnija za ovaj rast, međutim, jeste činjenica da se na interim menadžere više ne gleda kao na privremeno rešenje, već na permanentnu potrebu u poslovnim procesima.

Koristi od angažovanja interim menadžera

Brzina –  interim menadžeri mogu da preuzmu obaveze u vrlo kratkom periodu za razliku od duge procedure traženja kadrova preko agencija za zapošljavanje.

Iskustvo
: interim menadžeri poseduju iskustvo na sličnim pozicijama za koje se angažuju i primenjuju efikasne metode i alate koje su dokazani na prethodnim projektima.

Efektivnost: pošto deluje na nivou ili blizu nivoa člana najvišeg rukovodstva interim menadžer ima taj autoritet da deluje efektivno u sprovođenju promena i tranzicija unutar firme.

Objektivnost i odgovornost – interim menadžer je nezavisan i nije obavezan da se uklapa u politike kompanije i po prirodi stvari zainteresovan je uspešno obavljanje zadatog posla, koje će mu omogućiti reference za dalji razvoj reputacije.

Potpuna posvećenost interim menadžera rešavanju zadatka, različita od nivoa angažovanja stalno zaposlenih. Dobar interim menadžer uživa u izazovima različitih poslova i svestan je da je održavanje visokog standarda usluga na svakom zadatku jedina referenca za buduće aranžmane.

Tekst u celosti možete pročitati u našem virtuelnom izdanju.

Share.

About Author

Comments are closed.