Browsing: 58

58
0

Vesna Kovačević Iako je stav da bez upo­tre­be in­for­ma­ci­o­nih teh­no­lo­gi­ja ne­ma raz­vo­ja u struč­nim kru­go­vi­ma…