Wellness: Nova životna filozofija poslovnih ljudi

0

Piše: dr Milan Nešić

Urbanizacija života, iscrpljujući rad, trka za zaradom i poslovnim uspehom, uz sve lošiju ekološku sliku planete (kojoj je, opet, “kumovao” čovek) i nepravilnu ishranu, dodatno “pojačana” nedovoljnom fizičkom aktivnošću, sigurno vodi (i dovodi) u štetno područje psihofizičkog statusa svakog pojedinca. Danas je, više nego ikada, izražena potreba sve većeg broja ljudi za bavljenjem fizičkim aktivnostima, relaksacijom u prirodnom ambijentu, ali i aktivnostima u oblasti kulture, emotivnom i duhovnom opuštanju.

Tragajući za odgovorima na pitanje kako poboljšati kvalitet savremenog života, poslovni ljudi su do sada pribegavali konzumiranju različitih oblika rekreativnih programa koji su se pojavljivali na “tržištu slobodnog vremena”. To se posebno odnosi na jedno vreme svetski hit – aerobik. Naravno, uz sve ostale modne i pomodne “novotarije” koje su dolazile sa Zapada. No, uz nesumnjivu korisnost ovakvih ideja, akcenat je bio na telesnom, uz često zapostavljanje ostalih komponenti čovekovog bitisanja – duhovne i intelektualne.

“High-level wellness”

Prateći savremene trendove razvoja poslovnog okruženja i njegovog uticaja na čoveka, još šezdesetih godina prošlog veka doktor Halbert Dunn je, posmatrajući čoveka kao jedinstvo duše, uma i tela, pisao o značaju postizanja specifičnog osećaja ličnog zadovoljstva i blagostanja koje je nazvao “high-level wellness“. Nakon dugog perioda provedenog u senci različitih oblika fizičkih aktivnosti popularnih krajem 20. veka (aerobik, fittness i sl.), početkom novog milenijuma wellness sve više postaje predmet interesovanja.

Osnovna ideja wellnessa naslućuje se već iz samog naziva (baziranog na terminu well being kojim se označava blagostanje, dobro zdravlje, ali i sreća). I zaista, koncept wellnessa se zasniva na unutrašnjem osećaju zadovoljstva čoveka, kao uslovu za prevenciju većine bolesti savremene civilizacije. Osnovna ideja wellnessa bazirana je na punoći zdravlja, koje prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije nije samo odsustvo bolesti, već podrazumeva, pre svega, psihičko, socijalno i fizičko blagostanje. Samo u balansu ova tri faktora čovek se može smatrati zdravim, a time i sposobnim za svakodnevni život i rad. Očigledno je da wellness uključuje mnogo više od fizičkog zdravlja (na čemu su bili bazirani dosadašnji popularni programi fizičkog vežbanja) i da uključuje “celokupnu osobu” sa svim emotivnim, intelektualnim, socijalnim i duhovnim aspektima njenog života. Dakle, wellness nije samo “program u slobodno vreme”, već filozofija življenja.

Akcenat na prevenciji

Savremeni poslovni čovek (i ne samo on) živi u vremenu i okruženju koje se po mnogo čemu može nazvati “nezdravim”. S toga je pitanje prevencije bolesti, odnosno uspostavljanja unutrašnje i spoljašnje ravnoteže, zajednička obaveza i cilj svih proaktivnih ljudi, kako na ličnom tako i na društvenom planu. Neophodno je stalno imati na umu da “zdravlje nije sve, ali bez njega sve je ništa”.

Wellness

Upravljanje sobom, kao nova koncepcija savremenog načina života, a time i slobodnog vremena, jedan je od mogućih puteva ka kvalitetnijem životu, odnosno postizanju i očuvanju optimalnog stanja zdravlja, gde se podrazumeva da do poboljšanog kvaliteta života dolazi usled povećanog fizičkog, socijalnog, mentalnog, emotivnog, duhovnog, ekološkog i profesionalnog zdravlja.

Ako možemo govoriti o ličnom menadžmentu svakog savremenog poslovnog čoveka, onda se u prvi plan postavljaju zahtevi njegovog sopstvenog blagostanja kao uslova visoke radne i intelektualne produktivnosti. Zdrav životni stil, koji on treba da neguje, ima za posledicu bolji doživljaj samog sebe, bolji lični izgled, punoću osećanja i razmišljanja, veću efikasnost u radu, duži životni vek… Savremenim menadžerima se posebno preporučuje prihvatanje ovakve filozofije života, jer ona u prvi plan ističe zdrav životni stil, zasnovan na zdravoj ishrani i kontroli telesne težine, osmišljenoj i adekvatnoj svakodnevnoj fizičkoj aktivnosti, izbegavanju duvana i opojnih sredstava, umerenom konzumiranju alkohola, adekvatnoj kontroli stresa, redovnoj kontroli holesterola i krvnog pritiska, smanjenju faktora rizika od bolesti i povreda itd.

Ovih nekoliko naznaka, naravno, da ne mogu dati kompletnu sliku wellnessa kao nove životne filozofije savremenih menadžera i, uopšte, poslovnih ljudi. Ali, ako smo vas bar na trenutak zaintrigirali i podstakli na razmišljanje o vašem trenutnom “životnom stilu”, onda smo uvereni da ćete prihvatiti neke od sugestija koje ćemo predočiti u narednim nastavcima “priče o wellnessu”.

Share.

About Author

Comments are closed.