Uvodnik – GM 15

0

Vesna Kovačević

Rezultati nedavnog istraživanja izvedenog na uzorku od sto hiljada Amerikanaca kažu, još jednom potvrđujući od ranije poznatu istinu, da je za sreću važnija ljubav nego bogatstvo i moć. I sami svesni te činjenice, ali i verujući da svaki čovek, pa i menadžer, budući da svi imaju slobodu izbora, mora sam u sebi da razvije zdrav odnos ljubavi prema drugom (one koja iznutra preobražava čoveka, “ne poznaje trgovinu i spremna je na žrtvu”), ostajemo na zadatku njegovog informisanja i edukacije, uvereni da ove dve dimenzije njegove ličnosti ne moraju nužno biti u suprotnosti.

Naoružan znanjem, savremeni menadžer može da bude uspešan u onom što radi, na korist svoje organizacije, ali i cele zajednice, služeći se dobrim, a suprotstavljajući se lošem.

I dok uporedo radi na sebi, na preispitivanju svojih mana i slabosti, i traga za punoćom svog života, u ovom broju časopisa moći će da nauči kako da izmeri performanse preduzeća, da odgovori zahtevima koji se postavljaju pred “globalnog menadžera”, podsetićemo ga na značaj postojanja uzajamnog poverenja i poštovanja među članovima organizacije kojom upravlja, kao i na etičku dimenziju i odgovornost PR-a i marketinga…

Preporučujući menadžerima Wellness kao jedan od mogućih načina očuvanja zdravlja i odbrane od stresa Redakcija veruje da oni koji su uspešni u upravljanju umeju pre svega da upravljaju sobom, te da su i sami svesni da od svih tehnika vežbanja najznačajnije je vežbanje u dobrim delima, a kada im pomaže da izgrade svoj lični stil i izaberu odelo saobrazno prilici da oni već znaju da je istinski lep samo onaj čovek čija je duša ukrašena vrlinama.

Share.

About Author

Comments are closed.