Uvodnik GM 80

0

Vesna Kovačević

Zadovoljstvo korisnika – njihovo mišljenje o kompaniji, proizvodu ili usluzi utemeljeno na upoređivanju percipiranih osobina proizvoda/usluge sa vlastitim očekivanjima – jedna je od vodećih tema u ovom izdanju časopisa „GM Business & Lifestyle“. Ne prvi put (a ni poslednji), jer ono je opredeljujući faktor pri upravljanju marketingom i formulisanju „pobedničkih marketinških praksi“. Takođe ne prvi put (a verovatno ni poslednji) istu temu, sa razlilitih aspekata, sagledava više autora, ipak šaljući istovetnu poruku da kupci „ne kupuju proizvode nego brendove“, birajući proizvođače, proizvode, usluge na temelju dugoročne vrednosti koje im oni daju…

Istraživanjima smo takođe dali značajan prostor, i to onima čiji rezultati ukazuju na neke podsticaje ekonomske efikasnosti koji se često previđaju. Tako se u potrazi za odgovorom na pitanje koje glavne strategije bi se mogle primeniti u cilju podsticanja inovativnosti zaposlenih sa preduzetničkim duhom oslanjamo na  istraživanje kompanije Regus koje otkriva ključni značaj – fleksibilnog rada. Takođe, prenosimo saznanja do kojih se došlo tokom istraživanja uloge IKT-a u položaju žena na tržištu rada, a koja nedvosmisleno ukazuju da veći rodni balans direktno doprinosi ekonomskom rastu i potvrđuje direktnu pozitivnu vezu između veće zastupljenosti žena na rukovodećim položajima i finansijskih rezultata kompanija.

Lifestyle “dimenziju” časopisa u ovom izdanju branimo “putovanjima” putem Interneta i pobedničkih fotografija na takmičenju „Priča o mom gradu“, kao i prikazom nove L54 serije televizora kompanije Toshiba, koji ne samo da obezbeđuju  impresivno audio-vizuelno iskustvo, već i olakšan pistup online sadržajima.

Časopis u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju.

Share.

About Author

Comments are closed.