Fleksibilan rad inspiriše zaposlene

0

Priprema: Redakcija

Sve veći broj kompanija uviđa značaj koji podsticanje inovativnosti zaposlenih sa preduzetničkim duhom ima za rast kompanije, ali postavlja se pitanje koje su glavne strategije za to. Najnovije istraživanje kompanije Regus, dobavljača fleksibilnih radnih prostora, pokazalo je da 43% poslovnih ljudi na Balkanu smatra da je fleksibilan rad od ključne važnosti.

S obzirom na sve veću pažnju koja se posvećuje razvoju preduzetničkog duha unutar same organizacije, kao što to čine kompanije Google i Dell (The Financial Times, Intrepreneurs to the rescue, 13. mart 2014.)  u anketi se od ispitanika tražilo da navedu koje mere smatraju ključnim za podsticanje zaposlenih sa preduzetničkim duhom unutar kompanije. Rezultati istraživanja pokazali su da je dve trećine firmi sa Balkana izabralo programe za usavršavanje veština (60%). Slede komunikacija osoblja sa različitim funkcijama (44%) i slobodan pristup višim rukovodiocima (26%)…

 

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.