Uvodnik GM 53

0

Vesna Kovačević

Krajem juna časopis “Internet ogledalo” je organizovao konferenciju “Alati modernog poslovanja”, na kojoj su predstavnici partnerskih kompanija, vodećih analitičkih i konsultanskih kuća prezentovali zakonitosti funkcionisanja savremenog poslovnog okruženja i tržišne izazove koji predstoje, te ponudili neke od mogućnosti primene savremenih IT rešenja kao biznis alata, uz pomoć kojih preduzeća mogu da smanje svoja kapitalna ulaganja i maksimiziraju profit. Podstaknuti inspirativnim predavanjima koja nisu imala očiglednu nameru da ubede prisutne u svemogućnost konkretnih proizvoda, već da ih uvere u potrebu da svom poslovanju obezbede fleksibilnost kao preduslov konkurentnosti, i sami smo ovo izdanje GM-a (dvobroj koji pokriva mesece jul i avgust) koncipirali tako da kompanijama pomogne u samosagledavanju: u kojoj fazi razvoja se nalaze, da li su “sazrele” za uvođenje ERP-a, koji oblik novih biznis rešenja je u najvećoj meri saobrazan njihovim potrebama. Učinili smo to uz pomoć delova izlaganja nekih od predavača na ovom skupu i “dopunjavajući” ih autorskim prilozima.

Istina je da smo se IT rešenjima i mogućnostima njihove primene već bavili na stranicama časopisa, na nešto drugačiji način čak i u u prošlom broju, ali dinamično vreme u kojem živimo i višegodišnja kriza, za koju mnogi tvrde da postaje konstanta poslovanja, iziskuju vraćanje ovoj materiji i stalno “polemisanje” s njom. Jer, kako reče jedan od predavača na konferenciji, danas kompanije, uprkos svemu, moraju ne da pronađu svoje mesto na tržištu, već da ga – stvore; da uvek budu spremne da adekvatno odgovore na zahteve tržišta i to – pre konkurencije.

No, da bi kompanije unapredile svoje poslovne procese, menadžeri treba da budu dobro upućeni u to kako stvari stoje. Zato je analiza procesa preduslov za poboljšanje. I zato je i ona deo sadržaja ovoga broja.

A da neko ne pomisli da smo prenebregnuli činjenicu da je vreme kada se putuje, za sve one koji odmor ne vezuju za daleke destinacije, ili su se sa odmora već vratili, ali bi da nekim kraćim putovanjem osveže vrelo leto, tu je priča o jezerima u blizini Bele Crkve – “ravničarskim očima” plavim od neba i široke vojvođanske duše.

I kao “poslastica”, intervjui: sa Antoniom Pasarelom, generalnim direktorom kompanije Ericsson u Srbiji , sa Edvardom Martićem, jednim od osnivača preduzeća Cekos In, sa Vladanom Atanasijevićem, direktorom sektora Sistem integracija i članom Upravnog odbora Asseco SEE Srbija, i konačno, sa čovekom koji se bavi ozbiljnim poslom u svetu zabave – Bavnetom Singom, generalnim direktorom i izvršnim potpredsednikom za tržišta u razvoju Viacom International Media Networksa (VIMN EMG).

Časopis u celosti možete pročitati u virtuelnom izdanju.

Share.

About Author

Comments are closed.