Magla svuda, magla oko nas

0

Piše: Peđa Milićević

Kad sam pre nekoliko meseci na Twitteru postavio pitanje kako bi se najbolje prevela reč “marketer”, prvi odgovor koji sam dobio bio je – “lažov”. Posle izvesnog vremena, opet na Twitteru, pojavilo se mišljenje da su ljudi iz marketinga “prodavci magle”. Odmah je stigao i odgovor da to nije baš tako, tj. da ljudi iz marketinga u stvari peru pare, a da su ljudi iz PR-a ti koji prodaju maglu…

Eto, dok sam ja u nekoliko  pisao o sličnostima i razlikama između marketinga i PRa, “precizne definicije” su, izgleda, već postojale.

Pola u šali, pola u zbilji (a možda i ne baš u takvom odnosu), ali ljudi zaista imaju takvu percepciju ovih struka.

Zašto?

Ja imam jednostavno objašnjenje – marketing je reč izvedena iz reči “market” (tržište). U nedostatku realnog tržišta, ne postoji ni realna potreba za marketingom, pa samim tim ni za ozbiljnim stručnjacima iz te oblasti. I previše je ljudi kojima na vizitkarti stoji odrednica “marketing (ili “PR”), a koji se time ne bave ozbiljno, jer realno za tim i nema ozbiljne potrebe. U takvim uslovima, teško je ozbiljno govoriti o struci…

Na pu­tu do vi­zi­je

U sve­tu, mar­ke­ting je šerpas, Tenzing Norgay, ko­ji kom­pa­ni­ju vo­di do nje­ne vi­zi­je Hi­ma­la­ja, a ov­de, bez vi­zi­je ko­ja “do­ba­cu­je” da­lje od šest me­se­ci, kom­pa­ni­je se pre­če­sto po­na­ša­ju k’o gu­ske u ma­gli…

Jed­nom, kad se ma­gla dig­ne sa na­šeg tr­ži­šta, iz nje će se po­ja­vi­ti ne­ki pra­vi mar­ke­ta­ri, lju­di sa zna­njem i kre­di­bi­li­te­tom, oni ko­ji vo­le svo­ju stru­ku, svoj pro­iz­vod i svog kup­ca. A do­tle? Pa… do­tle slu­šaj­te Jo­si­pu.

Tekst u celosti možete pročitati u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.