Uvodnik – GM 30

0

Vesna Kovačević

Što namerno, što sticajem okolnosti, u prošlom broju GM-a otvorili smo niz problema, pa je jednostavno bio red da u međuvremenu bar za neke od njih potražimo moguća rešenja i sada ih ponudimo. Kako i sami u rubrici Komunikacija konstatujemo da je „prvo pravilo dobre komunikacije naučiti slušati druge“ rešenje za uočene propuste u radu menadžera muzičko-scenskih delatnosti tražili smo analizirajući odgovore nekih od njih date tokom namenskog istraživanja, privodeći se zaključku da ključnu ulogu ovde može da odigra napredak u organizacionom modeliranju, ali i permanentno obrazovanje menadžera.

Rešenje problema redova u uslužnim delatnostima nalazi se, naravno, u efikasnosti i boljoj organizaciji, ali dok one ne budu postignute moglo bi da pomogne i „ispravno, pravedno i nepristrasno“ postupanje prema ljudima u redovima, ponuđeno kao poželjan „odnos prema korisnicima“.

Na pitanje kako do veće produktivnosti kada je reč o HR-u, odgovor je solomonski – obukom. Potkrepljuje ga i rečenica Tomasa Stjuarta da je „intelektualni kapital termonuklearno kompetetivno oružje današnjice“, citirana u priči o intelektualnom kapitalu koji je viđen kao „neiscrpan izvor stvaranja vrednosti“.

Onda kada u potrazi za rešenjima nisu bila dovoljna domaća iskustva posezali smo za stranim. I mada se nekome načela kineske poslovne kulture, koja prezentujemo u ovom broju, mogu činiti neprimenjivim na naše poslovno (i društveno) okruženje, poruke o potrebi konstantnog ulaganja u odnose sa ljudima i organizacijama sa kojima se radi i o „čuvanju časti i ponosa“ u svim situacijama univerzalne su, a podsećanje na njih nikada nije suvišno. Neke na potrebu poštovanje određenih načela poslovnih transakcija obavezuje njihova vera (kao što je to slučaj sa islamom, čijom poslovnom etikom nastavljamo da se bavimo i ovog puta), ali ni drugi, bez obzira koliko dobro umeju da analiziraju vlastito poslovanje i okruženje i donose odluke koje „minimiziraju rizike i obezbeđuju dugoročno održiv rast kompanije“, nisu oslobođeni odgovornosti da pri svemu tome „sačuvaju obraz“.

Share.

About Author

Comments are closed.