Uvodnik GM 124

0

U ime Redakcije: Vesna Kovačević , glavna i odgovorna urednica

Kada smo koncipirali ovo izdanje časopisa „GM Business & Lifestyle“ nismo se rukovodili (samo) načelima rodne ravnopravnosti, za koja inače smatramo da su u samoj osnovi ljudskih prava, ali se ipak nadamo da doprinosimo njihovoj promociji pripremanjem tekstova čiji su autori mahom uspešne poslovne žene čiji glas na društvenim mrežama se pažljivo sluša, a stavovi podstiču na razmišljanje. 

Tako smo odlučili da u okviru rubrike posvećene korporativnoj kulturi skrenemo pažnju na tekst o radnim mestima o kojima zaposleni sa-njaju autorke Roberte Činski Matuson, predsednice Matuson Consul-tinga, jedne je od „top dvadeset” osoba sa najviše objava na Linkedinu prošle godine, koja, kako smo konstatovali, svojim tekstovima izaziva tradicionalni pristup zadržavanju talenata i menja percepciju poželjnog radnog mesta.  

Prenosimo i tekst o redukovanju broja sastanaka kojima se prisustvuje kao načinu da se poveća produktivnost Karson Tejt, renomiranog konsultanta i trenera za rukovodioce u Fortune 500 kompanijama i kreatora Productivity Style Assessmenta, svojevrsnog vodiča do lične i profesionalne produktivnosti.

Na nešto manje posredan način na rodnu (ne)ravnopravnost pažnju skrećemo objavom izvoda iz trećeg dvogodišnjeg Globalnog indeksa porodičnih kompanija (Global Family Business Index) kompanije EY, koji pokazuje da kompanije u porodičnom vlasništvu pokazuju veći tehnološki fokus, ali im nedostaje rodna raznolikost na nivou borda.

“Novije, mlađe kompanije imaju veću pogodnost da iskoriste stručnost i vidike eksternih direktora izvan porodice, mada one takođe imaju manje članova porodice da povuku nego firme treće ili četvrte generacije. Pošto smo u Indeksu uspostavili ovo novo merilo korporativnog upravljanja i rodne raznolikosti, moći ćemo da pratimo trendove u povećanju participacije članova koji ne pripadaju porodici u upravljanju ovim preduzećima. Nadamo se da ćemo u budućnosti videti veće uključivanje žena”, rekao je Marniks fon Rej, globalni lider za porodične kompanije u EY.  

Časopis u celosti možete pročitati u virtuelnom izdanju.

Share.

About Author

Comments are closed.