Uvodnik GM 109

0

U ime Redakcije: Vesna Kovačević

Kada se zna da su zaposleni bitna, ako ne i ključna, komponenta svakog preduzeća, ne treba da čudi što značaj HR divizija konstantno raste, a njihove kompetencije postaju sve šire. Najnoviji trendovi, na koje ukazuje i Hudson Global, jedna od vodećih svetskih kompanija za regrutovanje, govore da se više ne očekuje da HR odeljenja “iza scene održavaju nesmetan rad kompanije”, već da se njihova uloga “širi do uključivanja u pravljenje strategije u vezi sa benefitima zaposlenih, unapređivanja kompanijskog brendiranja, sprovođenja planiranja radne snage i omogućavanja obuke u budućnosti”.

Upravo uvažavajući tu širinu kompetencija i odgovornosti (od zapošljavanja pravih ljudi na prava mesta, preko omogućavanja uslova za rad i razvoj karijere, do zadržavanja kvalitetnih kadrova), a imajući u vidu i da zadovoljstvo zaposlenih, uzročno-posledično povezano sa njihovom produktivnošću i efikasnošću, postaje  jedna od najvažnijih briga HR odeljenja, ovim izdanjem časopisa “GM Business & Lifestyle” nastojimo da pomognemo stručnjacima za upravljanje ljudskim resursima prezentujući rezultate istraživanja o očekivanjima i zahtevima koje mladi stručnjaci imaju od kompanija, njihovom doživljaju radog mesta, benefitima koje cene i percepciji poželjnih poslodavaca i lidera.

Korisno je znati da poslodavci treba jasno da komuniciraju ne samo o tradicionalnim pogodnostima, već i o određenoj netradicionalnoj kompenzaciji, ako žele da budu konkurentni na današnjem tržištu rada, kao i da negovanje kulture dobijanja kontinuirane povratne informacije od zaposlenih postaje izuzetno značajno za organizacije. To potvrđuju i trendovi za 2017. kada je reč o zapošljavanju, za koje smo takođe zaključili da zavređuju da budu bliže pogledani.

Časopis u celosti možete pročitati u virtuelnom izdanju.

 

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.