Strateško liderstvo: Uticaj na verovatnoću uspeha

0

Piše: Filip Vrhovnik

(Tekst nastao na temelju istraživanja profesora William P. Barnetta, Stanford University, koji je predavač Instituta za inovacije.)

Konkurentska utakmica na regionalnom i globalnom tržištu dovela je do velikih promena na makro i mikro nivoima biznisa i ekonomije. Činjenica je da se u proseku profitne marže s vremenom smanjuju, sve više dolazi do konsolidacije industrija kroz akvizicije, a mnoge kompanije u takvom okruženju, koje je povrh svega okarakterisano i rapidnim tehnološkim promenama, nisu mogle pronaći rešenje. Uz sve to, kulturološke, sociološke i tehnološke promene uzrokovale su zaokret u navikama i ponašanju potrošača na globalnom nivou, te dovele do značajno višeg nivoa informisanosti i redefinisanja procesa donošenja odluka.

Sve navedeno, uz još brojne druge faktore, dovelo je do popularizacije koncepta inovacija u poslovanju kao temeljnog izvora rasta. Globalno ne postoji kompanija koja na ovaj ili onaj način ne teži inovativnosti ili stvaranju neke dodane vrednosti za sve učesnike u poslovanju. Postalo je sasvim jasno da dugoročni opstanak kompanija nije moguć kroz optimizaciju i iskorištavanje postojećih kapaciteta poslovanja (tzv. eksploatacija), već stvaranjem nove i smislene vrednosti koja leži u prilikama i unutar i izvan preduzeća (tzv. eksploracija). Inovacije se zapravo odnose na svaku smislenu promenu. Bilo da govorimo o smislenoj promeni proizvoda, proizvodnog procesa, distribucije, izvora finansiranja, marketinške komunikacije, poslovnog modela ili strategije, inovacijama je potrebno upravljati kako ne bi bile događaj uzrokovan srećom, već rezultat strukturiranog i jasno definisanog procesa unutar organizacije. Ukoliko želimo da taj proces dovede do uspeha, liderstvo postaje izuzetno važan faktor. Postavlja se pitanje koja je uloga lidera u inovacijama i dugoročnom uspehu kompanija.

Lideri mogu uticati na verovatnoću uspeha kompanije kroz tri distinktivna procesa: vođenje otkrivanja, vođenje rasta i vođenje promena. Svaki od navedenih procesa ima svoje izazove i zahteva razumevanje logike strategije i kako ta logika može poslužiti kao temelj za donošenje odluka…

Tekst u celosti možete pročitati u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.