Uvodnik: 20

0

Vesna Kovačević

Za razliku od romantičnih sanjarenja koja mogu da budu vredna i ako se nikad ne pretvore u stvarnost (ponekad baš zbog toga), u poslovanju snovi imaju vrednost jedino ako se krene u potragu za njima, ako se realizuju. Tek takvi, oni dobijaju pravo da se smatraju vizijom i postaju deo – strateškog menadžmenta.

“Pogledajte bilo koju veliku korporaciju, stvarno veliku, i videćete da su sve počele od nekoga ko je imao ideju, i to uspešnu”, kaže Irvin Robins.
A vizijom kao „početnom tačkom kreacije“ u ovom broju bavi se i više autora GM-a, sve u želji da se pokaže da je preduzeće bez vizije „osuđeno“ na sadašnjost; lišeno budućnosti koju, ne gubeći vezu sa realnošću, svojom kreativnošću i samo stvara.

Vešti lideri, na različite načine se predočava u nekoliko priloga, umeju da podele svoju viziju sa timom, motivišući ljude da oslobode energiju i upregnu svoje potencijale u ostvarenje zacrtanog cilja. Sa vizijom u fokusu, kažu, teškoće se lakše podnose, a prepreke postaju izazovi.

Od dobrog menadžera se očekuje da razume i predvidi promene i ume da “upravlja” njima a najbolji način da predvidite budućnost, podseća i Piter Draker,  je – da je kreirate.

Share.

About Author

Comments are closed.