Uloga lidera: Stvaranje šampiona

0

Piše: Phil Geldart

Vođa igra ključnu ulogu za tim i svakog zaposlenog da bi oni postali šampioni, a šampioni jasno artikulišu željeni ishod, preuzimaju inicijativu i kreću se isključivo prema ispunjenju zadataka i ciljeva. Dobro vođstvo oslobađa i upreže talenat, energiju i potencijal u ljudima.

Vešti lideri generišu šampione tako što svoju viziju i entuzijazam ugrađuju u druge ljude. Ako su ljudi sa kojima rade u mogućnosti da artikulišu tu viziju , koja uključuje više od jednostavnog cilja, ti ljudi će postati šampioni.

Zamislite da ste sa grupom ljudi u podnožju planine, a da je cilj da se popnete na vrh. Našli ste se na pola puta, a vođa ekspedicije mora da bude evakuisan helikopterom zbog problema sa plućima. Šta će se desiti sa grupom? Kakva će diskusija uslediti? Verovatno nešto kao: “Šta ćemo sada da radimo?”, “Da li da  nastavimo?”… Neki će smatrati da je previše riskantno da se nastavi; drugi će želeti da nastave, dok treći neće biti sigurni šta da rade. Ovaj gubitak fokusa se dešava zbog toga što je grupa bila zavisna od lidera i ciljno-orijentisana.  Često kada imate samo cilj, taj cilj se lako promeni kada se izgubi lider. Alternativu bi predstavljao lider koji bi podelio i cilj i viziju sa grupom pre penjanja na planinu. Cilj bi mogao predstavljati penjanje na planinu, ali vizija bi mogla biti drugačija. Lider bi mogao izraziti svoju viziju na sledeći način:”Kada stignete tamo, videćete dalje nego što ste videli ikada pre. Iskustvo stizanja na planinski vrh će biti vredno tog truda. Jednom kada se popnete na vrh planine, pogledaćete dole i razumećete šta je bilo potrebno da se stigne dotle. Shvatićete da ste uprkos svim preprekama, hladnoći i ličnim rizicima, postigli nešto što niko nikada neće moći da vam oduzme.”

Razlika između vizije i cilja je u tome što je cilj svrha za šta svi radimo, dok je vizija nešto što raspaljuje maštu. Vizija je nešto što nosi sa sobom ne samo komponentu onoga što treba da se uradi, već i osećaj ispunjenja. Vizija ide dalje od misije, mandata ili krajnjeg cilja. Ona vam pomaže da istrajete kada stvari krenu teže, jer ste poneti utiskom ispunjavanja dužnosti.

Cilj će stvoriti “robote” i otuđeno ponašanje, dok će vizija stvoriti šampione, pružanjem motivacije za ispunjenje cilja. Pojedinci će bolje raditi nezavisno kada imaju dugoročnu viziju. Vizija osposobljava, cilj naređuje. Oboje su važni, ali veoma različiti.

Postavite zastave duž staze

Mnogo liderskog vremena se potroši usmeravajući stvari koje se ne odvijaju kao što je to planirano. Oni, međutim, treba da sačuvaju viziju u fokusu, i da  istražuju postignuće ne samo u svetlu promašaja, prepreka i nevolja, već i u svetlu pobeda. Ljudi dobijaju dosta time što pogledaju unazad i vide šta su sve postigli. Gledajući unapred, zadatak može izgledati teško, gotovo nedostižno, ali gledanje  nazad i sagledavanje koliko se napredovalo tom stazom je motivišuće i nagrađujuće. Lider koji stvara šampione provodi vreme pretresajući učinjeni napredak i šta se može učini da se uspesi ponove.

Pobede, uspesi i bitni događaji koji vode prema glavnom cilju znatno doprinose upotpunjavanju vizije. Dakle, “postavljajte zastave” na svakom od njih. U protezanju u pravcu vizije, pogotovu one koja je teška za ostvarenje, suočićete se sa obeshrabrenjem, neuspesima, problemima i smetnjama. Ova obeshrabrenja mogu biti dugotrajna i postati prevlađujuća. “Postavljanje zastava” pomaže vam da se pripremite za ove prepreke.

Odavanje priznanja je jak motivator i jedan od načina da se postavi zastava. Pohvalite ljude koji su nešto postigli, dobro uradili ili radili naporno. Oni možda još nisu došli do cilja ili nisu završili svoj zadatak, ali oni efektivno rade u pravcu ostvarenja cilja. Uvažavanje individualnih i timskih napora se dešava tokom deljenja pobeda i uspeha tokom puta. Slavite pobede – vaše vlastite u okviru grupe i organizacije. Slavlja doprinose pobedničkom duhu i pokazuju da celokupan tim radi za isti zajednički cilj. Slavlje ne mora neophodno da bude “žurka”. Može da bude rukovanje, pisana poruka ili tapšanje po leđima.
Pobednički duh je nešto što je izgrađeno tokom vremena deljenjem mnogih pobeda i uspeha. To je ono što doprinosi pravljenju tima šampiona.

Kreiranje poverenja

Lideri moraju da veruju da mogu da premoste prepreke i ohrabre ostale da urade isto. Pozitivan stav je ključan u svakom trenutku, u svim okolnostima. Emocije mogu da splasnu i ljudi mogu da procenjuju situacije kao teške, ali način na koji reagujete na takve situacije je refleksija vašeg stava. Verujte i očuvajte stav; ohrabrujte druge da rade to isto. U vašem pokušaju da stignete od početne tačke do vizije nailazićete na prepreke. Kada naiđete na njih važna stvar je u šta verujete.

Samopouzdanje, čvrstina, snažno vođstvo, osećanje uspeha, neverovatna unutrašnja energija, uspešno traženje puta – ove stvari pokazuju da je te prepreke moguće prevazići. Da bi se proizveli šampioni potrebno je fokusirati se na stvari pomoću kojih se mogu prevazići prepreke. Na prepreke se ne sme gledati kao na blokade na putu, već kao na nešto što treba savladati. Postoje razni načini da se one prevaziđu, osim da se zalećete na njih punom snagom dok ih ne srušite. Ponekad prepreke morate preskočiti, proći ispod njih ili ih zaobići. Ponekad se moraju naći alternativni putevi, ponekad je neophodan vodič, a ponekad strpljenje ili drugačiji tajming. U sleđenju vizije, šampioni moraju da imaju neuništiv duh. Oni moraju u sebi da izgrade osećaj da ništa ne može da se ispreči na njihovom putu, i da se sve može prevazići. To je verovanje, ukorenjeno u nadi i uverenju da je to odlučujuće. Kreiranje šampiona zahteva ugrađivanje u ostale osećaja da treba da veruju i istraju, da ohrabre njihov tim da uradi isto.

Negovanje i oblikovanje

U proizvodnji šampiona mora se verovati da unutar svakog pojedinca postoji mnogo različitih klica. Koja će se razviti zavisi od toga kako će lider oblikovati i negovati individuu tokom njenog razvojnog puta. Neke klice mogu voditi ka obeshrabrivanju, očaju, manjku posvećenosti, manjku doprinosa timu, nedostatku ličnog usavršavanja i kritičkog duha. Druge mogu voditi ka podršci, pomoći, ohrabrivanju, motivaciji, posvećenosti, inovaciji, konstruktivnom ponašanju, orijentaciji i sjajnom vođstvu. Vaš izazov kao lidera je da učinite ostale šampionima; da odgajite u drugima klicu koju želite.

U oblikovanju drugih, nemojte zanemariti oblikovanje sebe samih. Gajite svoju vlastitu baštu. Razvijte u sebi stvari koje su važne za vas. Vodite brigu o sebi kao što vodite o drugima; radeći to podesićete korak.

Oblikujte i negujte pomoću blagog guranja – nežno pomažući osobi da razume koja ponašanja da zadrži i osnaži, a koja da eliminiše – dobavljanjem temeljnog feedbacka, kao odgovarajućih mogućnosti predstavljanja njih samih.  Stvarajte šampiona u pravcu svoje vizije pomažući ljudima da rastu i postaju jaki, pažljivim oblikovanjem tokom vremena.

Share.

About Author

Comments are closed.