Unapređenje rodne ravnopravnosti

0

GM Business&Lifestyle

“Istraživanje o ulozi IKT na položaj žena na tržištu rada” Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike je potvrdilo da je ostvarivanje rodne ravnopravnosti u oblasti IKTa važno ekonomsko pitanje, ali rezultati istraživanja takođe pokazuju da je u Srbiji manje od 20% žena na rukovodećim položajima u IT preduzećima, iako svetska statistika pokazuje da učešće žena na rukovodećim položajima doprinosi pozitivnom finansijskom uspehu IT kompanija.

Istraživanje je predstavljeno povodom Međunarodnog dana devojčica u IKT. Inače, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike obeležava Međunarodni dan devojaka u IKT u okviru aktivnosti programa za implementaciju Nacionalnog akciong plana za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti, uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA).

“Da bi bilo jasno kolika je važnost korišćenja IKTa za unapređivanje rodne ravnopravnosti, možda bi najvažnije bilo poći od ekonomskog položaja u kome se nalaze žene. Tu najpre mislim na platni jaz između muškaraca i žena nastao usled tzv. feminizacije radne snage, budući da su žene dominantne u profesijama koje nisu tako dobro plaćene, kao što su zdravstvo, socijalni sektor i prosveta u kojem radi oko 70% žena”, istakla je prof. dr Nevenka Mihajlović, državna sekretarka Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.