Trendovi: Sreća je naklonjena pripremljenom umu

0

Piše: Nebojša Carić

Ova parafraza na poznatu misao Luja Pastera veoma dobro opisuje smisao praćenja i analize trendova u savremenom biznisu i menadžmentu. Trendovi postoje mimo naše volje i predstavljaju ponekad teško, a ponekad lako prepoznatljive trajektorije promena.

Promene se odvijaju svuda oko nas i oduvek su bile sastavni deo našeg života. Međutim, ono što izdvaja 21. vek u odnosu na sva prethodna razdoblja je vrtoglavo ubrzanje promena koje će po obimu i posledicama do završetka ovog stoleća biti jednake ukupnim promenama koje su se dogodile u prethodnih 20.000 godina! Teško zamisliva, ali i ekstremno izazovna konstatacija. Šta se zapravo dešava oko nas i kako da se sa time nosimo? Kako da smanjimo naše čuđenje i iskoristimo struje modernih zbivanja tako da “rade za nas”?

Pre svega, moramo biti svesni činjenice da postoje trendovi različitih nivoa i da oni simultano deluju, nekada usklađeno, a nekada u različitim pravcima i smerovima. Nas obavijaju megatrendovi, meta – trendovi, lokalni trendovi i trendovi uskih segmenata.

Celokupno čovečanstvo se danas nalazi pod uplivom megatrendova koji prožimaju gotovo sve sfere našeg života. Glavnimegatrendovi koji rasprostiru svoj uticaj po čitavoj planeti su:
•    ubrzavanje svih vrsta promena
•    porast broja stanovnika na Zemlji
•    posložnjavanje života i sistema koji nas okružuju (tehnoloških, ekonomskih, ekoloških, pravnih itd.)
•    proširivanje oblika razmišljanja i podizanje nivoa svesti
•    umnožavanje informacija i znanja
•    porast migracija, mešanja stanovništva i njihovih kultura
•    povećavanje razlika između bogatih i siromašnih, razvijenih i nerazvijenih,  “usporenih” i onih koji brže napreduju itd.

Meta – trendovi predstavljaju fenomene koji transformišu način života ljudi u mnogim državama sveta i koji uzrokuju multidimenzionalne i katalitičke promene. Najznačajniji meta – trendovi su:
•    globalizacija privrede
•    pojava hiperprodukcije dobara
•    pojava hiperkonkurencije
•    modernizacija kulture
•    povećavanje opšte komunikacione povezanosti
•    sve veća transparentnost transakcija
•    povećanje sposobnosti društvene adaptacije na izazove

Lokalni trendovi mogu privremeno da nadmaše uticaj megatrendova i meta – trendova i nikada ih ne smemo zanemariti. Oni su naši neposredni “susedi”. Pošto su lokalnog karaktera ne možemo ih generalizovati, ali ih možemo podeliti u šest opštih kategorija:
•    lokalni privredni trendovi
•    lokalni demografski trendovi
•    lokalni društveni trendovi
•    lokalni tehnološki trendovi
•    lokalni ekološki trendovi
•    lokalne promene vladinih mera
Ovi trendovi najčešće imaju jake međusobne uticaje i kada se njihovo delovanje superponira jedna lokalna zajednica može da doživi velike uspone ili padove.

Trendovi uskih segmenata direktno pogađaju ljude i organizacije koje se bave nekom specifičnom delatnošću i bez obzira na svoju “uskost” mogu da poremete život i poslovanje svih onih koji su sa njima povezani. Na primer, proizvođači bojlera mogu da prate kako se menja značajnost pojedinih karakteristika bojlera u svesti njihovih kupaca u toku nekoliko godina. Oni mogu da prate kako se menja odnos kupaca prema karakteristikama kao što su:
A.    postojanost kazana (ili rok garancije na kazan),
B.    termoizolacija (vreme zadržavanja postignute temperature nakon isključenja)
C.    instalisana snaga (brzina zagrevanja vode),
D.    zapremina bojlera
E.    trajnost grejača (ili rok garancije na grejač)
F.    dizajn i boja
G.    servisne usluge itd.
Za samo nekoliko godina korisnici bojlera u nekom regionu mogu da promene svoj “sistem preferencija” i da više vrednuju karakteristike koje mi zanemarujemo. Ukoliko konkurencija to primeti, shvati suštinu promena u ovom uskom segmentu i primeni odgovarajuće mere pre nas – naći ćemo se u velikim problemima sa prodajom, marketingom, dizajnom itd.

Svaki od gore navedenih trendova može da izazove neki kontra – trend koji posle izvesnog vremena može da nestane ili da preraste u novi vodeći trend nivoa na kome se pojavio. Na primer, trend širenja lanaca “fast food” restorana i kontra – trend, sve češća pojava “slow – food” restorana. Interesantna je činjenica da su svi veliki lideri, biznismeni i menadžeri zasnivali svoje neverovatne uspehe na pravovremenom uočavanju trendova ili kontra – trendova i korišćenju “povoljnih vetrova” za svoje namere.

Postavlja se pitanje kako možemo da prepoznamo da li će neki trend postati značajan za čovečanstvo ili deo njegove populacije u lokalnim razmerama. Postoji mnoštvo odgovora i mnogi primeri koji to ilustruju. Sebi možemo smanjiti dileme ako razmotrimo osnovne  principe i “sile” koje nam omogućuju da preživimo udare surove stvarnosti i nađemo ili izgradimo utočište u ovdašnjem svetu bez fiktivnih utopija.

Erih From je još davno pisao da “svaka zdrava osoba pozitivno reaguje na sile i snage koje unapređuju čovekov život i eliminišu ono što ga sputava”. Ako ostanemo dosledni ovom stanovištu humanističke psihologije, možemo postaviti nekoliko univerzalnih kriterijuma za prepoznavanje značaja trendova i posledica koje oni mogu da prouzrokuju. Predlažem  sledeću listu kriterijuma koje možemo upotrebiti svaki put kada želimo da proverimo da li neki trend predstavlja za nas i naše okruženje suštinski izazovnu priliku ili značajnu pretnju. Dakle, kada se suočimo sa nekim trendom, postavimo sebi pitanja koja slede.

Da li trend nagoveštava:
1.    povećanje zdravlja i / ili smanjenje bolesti
2.    skraćenje vremena bilo koje radne ili stvaralačke aktivnosti
3.    smanjenje rasipanja energije bilo kog vida
4.    eliminisanje negativnih emocija
5.    mogućnost saznavanja istine
6.    povećanje našeg znanja
7.    olakšavanje podučavanja drugih i prenošenje znanja
8.    smanjenje rasipanja novca
9.    mogućnost davanja i primanja ljubavi
10.    povećanje ekonomske dobrobiti kroz rad i razmenu
11.    mogućnost davanja dobara i pružanje pomoći onima kojima je potrebna
12.    mogućnost uspostavljanja i primene zakona koji štite pojedince i zajednicu
13.    mogućnost slobodnog izbora spiritualnih utočišta
14.    ulepšavanje ljudi i svega onoga što ih okružuje
15.    mogućnost uživanja u životu
16.    obezbeđenje budućnosti bez pretnji i razaranja

Ako postoje pozitivni odgovori bar na neka od ovih pitanja, onda bi trebalo da se ovom trendu posvetimo i prilagodimo mu naše aktivnosti, iskorišćavajući dobrobiti koje on nosi. Ukoliko dobijemo odgovore koji ukazuju na suprotne tendencije, možemo smatrati da posmatrani trend dovodi u pitanje smisao naše egzistencije ili egzistencije drugih ljudi – tada ga tretiramo kao opasnost.

Zbog čega nam je važno da pratimo trendove? Razlozi su višestruki i mogu samo da nam potkrepe uverenje da je potrebno da se time sistematski bavimo:
1.    da imamo brz uvid u budućnost koja se upravo pojavljuje;
2.    da prepoznamo signale ranih upozorenja;
3.    da shvatimo suštinu trenda;
4.    da budemo informisani o snagama koje deluju u našem području rada;
5.    da pripremimo sebe i saradnike za budućnost;
6.    da budemo korak ispred konkurenata;
7.    da imamo više sigurnosti prilikom donošenja odluka;
8.    da steknemo nove ideje o investiranju i uštedimo novac;
9.    da možemo da balansiramo ciljeve;
10.  da budemo informisani o snagama koje deluju u raznim oblastima na svetskoj sceni, kao što su: nauka i tehnologija, politika i upravljanje, biznis i privreda itd.

I na kraju, još jednom da se osvrnemo na prirodnu želju da budemo uspešniji. Podsetimo se da je svaki uspeh:
•    rezultat uloženog vremena, napora i novca
•    vezan za neku situaciju
•    relativan – merimo ga u odnosu na neki reper
•    privremen – sam po sebi neće dugo trajati!

Imajući ovo u vidu, ne bismo smeli da se uspavljujemo prethodnim postignućima i da se čudimo promenama koje su uzele maha. Svako putovanje može da se završi srećnim osmehom ili turobnom nesanicom. Bolje je da se približimo onom prvom. Izbor samog odredišta jeste deo naše vizije, a viziju možemo realnije osmisliti kada smo svesni onoga što se oko nas menja. Želim vam mirno more i da dosanjate sopstvene snove!

Share.

About Author

Comments are closed.