Uvodnik: GM broj 1

0

Vesna Kovačević

Poštovani čitaoci, časopis koji je pred vama rođen je iz pretpostavke da je san svakog menadžera da postane General Manager i dubokog uverenja ekipe koja je časopis pravila da je taj san ostvariv, a mogućnost postizanja poslovnog uspeha realna, bez obzira na okolnosti koje su čest izgovor za odustajanje. Želja nam je da vam prenesemo svoj optimizam – da je biti uspešan moguće i uprkos surovim pravilima tržišne igre, a ne samo zahvaljujući njima.

A da bi naš optimizam imao pokriće na stranicama časopisa mesto će naći  znanja i iskustva eminentnih stručnjaka za oblasti za koje se podrazumeva da su deo opšteg obrazovanja onih kojima je dato da upravljaju određenim resursima.

Smatramo da je brzi tempo razvoja savremenog društva nemoguće pratiti arhaičnim formama  poslovnog organizovanja. Stoga je osnovni cilj časopisa GM Business & Lifestyle pomoć menadžerima u iznalaženju načina da stvarajući funkcionalne sisteme posao učine produktivnijim, a svoje zaposlene efektivnijim, ne zaboravljajući pritom društvenu misiju preduzeća.

Lifestyle dimenzija je tu da bi časopis zadovoljio i druga interesovanja  savremenih menadžera, imanentna ljudima određenog društvenog statusa ili ona koja proističu iz njihove lične želje da na pravi način odgovore na zahteve koje im  postavlja okruženje. Zato će se autori priloga baviti i stajlingom, poslovnim bon tonom, kulturom komunikacije, pravilima uređenja poslovnog prostora, “menadžerskim bolestima” i mogućnostima njihove prevencije, oblicima rekreacije…

Uvažavajući činjenicu da savremeni poslovni ljudi pate od hroničnog nedostatka vremena kao i da u toku radnog dana prime obilje potrebnih i nepotrebnih podataka koje dovodi do prezasićenja, tekstove smo koncipirali tako da budu kratki i jezgroviti, pitki i jednostavnim rečima kazani; tako da mogu da vas informišu a pritom ne zamore, edukuju a ne opterete. Dakle, želja nam je da budemo poželjno društvo koje će umeti da vam pomogne da na pravi način odgovorite poslovnim izazovima, ali i da vas opusti.

Share.

About Author

Comments are closed.