Strana iskustva: Menadžment u Italiji

0

Pripremio: Nemanja Pašalić

Italija pripada “južnjačkoj” menadžerskoj kulturi i poslovnim praksama. Kao jedna od članica Evropske unije i jedan od njenih osnivača ona izuzetno doprinosi i utiče na stabilnost i dalje političko-ekonomske integracije na evropskim prostorima. Od kada je postala nacionalna država 1861. Godine Italija je pretrpela brojna previranja i kulturne uticije sa strane, a danas predstavlja društvo koje izrazito ceni individualizam, porodične vrednosti i lične odnose koji su izuzetno važni u svakodnevnom životu. Industrijalizovan, visoko razvijeni sever i manje razvijen pretežno agrarni jug diverzifikuju ekonomiju ove zemlje i stvaraju ponekad izuzetno velike razlike u privrednim i socijalnim pitanjima između ovih regiona. Veliki broj firmi u Italiji ima “porodičnu” poslovnu bazu, a izrazito prisutan je i nacionalni ponos, što veoma utiče na poslovne procese u ovoj zemlji.

Dominantan faktor u strukturi italijanske ekonomije predstavlja par velikih kompanija kao što su Fiat, Olivetti, Pirelli, njima slične kompanije i njihovi holdinzi. Međutim, prava ekonomska moć leži u velikom broju malih i srednjih poslovnih organizacija koje su uglavnom porodično vlasništvo. Italija je u poređenju sa ostalim zemljama zapadne Evrope bila uskraćena za veliki broj kapitalnih investicija zbog svoje ekonomske strukture, kao i zbog većih ekonomsko-političkih kriza u određenim periodima prošlog veka. Ipak, ona je rangirana kao sedma najveća ekonomija u svetu u 2006. godini, posle Amerike, Japana, Nemačke, Kine, Velike Britanije i Francuske. Četvrta je najveća ekonomija u Evropi, a sa godišnjim prilivom od oko trideset sedam miliona turista rangirana je kao peta turistička destinacija u svetu.

Specifični uslovi za poslovanje

Za Italiane postoji stereotip da su haotični u pristupu poslu, a za njihove institucije i javne servise da su neorganizovani i puni propusta. Italija je poznata po velikom broju dozvola koje su potrebne za funkcionisanje biznisa i, iako se to dosta menja u poslednje vreme, takva birokratija je jedan od faktora koji u značajnoj meri utiče na poslovanje.

Južnjački temperamentno

Problemi se ovde obično rešavaju energično, uz dosta improvizacije, a odluke su često bazirane na instiktu. Ovaj “južnjački” poslovni stil odlikuju nepredvidljivost i dinamika, jer se on više oslanja na viziju nego na realnost. Ipak, u svakodnevnoj praksi postoji mnogo pravila i protokola za razne društvene i poslovne situacije, a dobri maniri kao baza se podrazumevaju.
Poslovni ljudi uglavnom vole i žele da rade sa onima koje znaju, pa je čak i površno poznanstvo veoma bitno. Zato se kontakti i veze često koriste i za bolje upoznavanje i uspostavljanje novih poslovnih odnosa.

U poslovnim organizacijama, pogotovu u velikim i tradicionalnim kompanijama, hijerarhija  je veoma izražena, a lanac komande bitan. U upravljačkoj strukturi nema „preskakanja“ niti podcenjivanja. Poštovanje statusa i hijerarhije bitno utiče na celokupno italijansko društvo, u kome je takođe zastupljen princip senioriteta, a moć ima veliki značaj.

Bella Figura

Za Italijane izgled je veoma važan i oni često pokušavaju da impresioniraju druge svojom odećom i stilom, pa i druge ocenjuju po tome, smatrajući da upravo izgled i stil oblačenja govore o tome kakva je određena osoba. To je u bliskoj vezi sa terminom Bella Figura koji je jedan od ključnih elemenata  italijanske poslovne kulture. Ovaj termin se koristi kao sinonim za mogućnost i sposobnost pojedinca da se predstavi u najboljem svetlu kroz dobar izgled, nastup i  ponašanje sa određenom notom formalnosti. Termin, pored estetskih vrednosti koje se tiču samog izgleda, uključuje i osobine kao što su elokventnost, strastvenost,obrazovanost i empatija. Italijanima je veoma važan prvi utisak. Značaj ovog kriterijuma raste što se više ide na jug zemlje.

Poslovni odnosi i komunikacija

Poslovni prijatelji i i poznanici u Italiji se ponašaju veoma prisno prilikom susreta. Za razliku od nekih drugih, Italijani mogu biti više taktilni u poslovnim komunikacijama. Prema vremenskim odrednicama obično imaju neobavezan pristup. Ako neko kasni sa dobrim razlogom to neće biti negativno prihvaćeno, međutim namerno kašnjenje se smatra neprihvatljivim i neozbiljnim.

Jedna od osobenosti italijanske komunikacione kulture je  otvoreno izražavanje mišljenja i ispoljavanje osećanja, često sa gestikulacijama ruku i fizičkim kontaktima između sagovornika. Tokom poslovnih razgovora Italijani upadaju u reč jedni drugima ili pričaju istovremeno, i ovo nije izuzetak od pravila, već deo komunikacionog stila. U kontekstu poslovnih pregovora, važno je imati na umu da je neophodno izgraditi solidne odnose bazirane na uzajamnom poverenju, jer su oni od vitalnog značaja za komunikaciju i poslovanje u ovoj zemlji. Inicijalni sastanci su obično neformalne prilike za bolje upoznavanje i uspostavljanje veza, a skoro nikada za donošenje poslovnih odluka. Tokom poslovnih sastanaka i pregovora uobičajni su konstruktivni konflikti kroz otvoreno izražavanje neslaganja oko određenih detalja, a znaci užurbanosti prilikom poslovnih pregovora mogu biti protumačeni kao znak slabosti.

 

Nije neobično da pregovori tokom sklapanja poslovnih dogovora i ugovora dovedu do izmena u zadnjem trenutku. Odluke se veoma često donose sporo i na njih se može čekati i više meseci, kako bi se sagledali svi aspekti određenog posla. Zato je za uspešno poslovanje veoma važno biti strpljiv. Taktike jakih i izraženih pritisaka uglavnom ne funkcionišu u italijanskoj poslovnoj kulturi.

Međunarodno poslovanje

Za uspešno poslovanje sa italijanskim kompanijama i poslovnim ljudima iz ove zemlje veoma je važno razumeti njihove običaje, protokole i društvene vrednosti koji determinišu njihovu poslovnu kulturu. Italijani ponekad ne teže pragmatičnom pristupu u poslu, a u takvim situacijama varijable koje utiču na uspešnost mogu biti vezane za poznavanje ovih odlika.  Poznavanje kros-kulturalnih vrednosti daće veću prednost onima koji žele uspešno zaključenje posla i bolju saradnju sa italijanskim kolegama.

Share.

About Author

Comments are closed.