Sistemi upravljanja zaposlenima: efekti i koristi

0

Svaka firma kao i svaki sistem upravljanja su različiti, pa su zato i ciljevi koje su naši klijenti imali, kao i koristi koje su ostvarivali, bili vrlo različiti. Ovaj tekst pre svega ima za cilj da pokaže na koji su način neke firme upotrebile sistem, kao i da prenesemo neka iskustva vezana za koristi koje su dolazile iz istog.

Prva stvar od koje zavise koristi koje će jedna firma imati je to koliko su procesi bili ranije uređeni. Tako na primer firme koje posluju preduzetnički i pokušavaju da formalizuju svoje poslovanje, kao i firme koje su brzo porasle ili očekuju rast, pre svega dobijaju koristi od sistematizovanog upravljanja i bolje kontrole rada. Ovo im omogućava da proizvodi ili usluge koje pružaju ostanu na istom nivou kao i sada, kao i da kontinalno povećavaju broj klijenata. Sistem upravljanja sam po sebi neće povećati broj klijenata, ali će zato omogućiti da firme i dalje rade na prepoznatljiv način. Kako je ovo jedan od najčešćih razloga za neuspeh u prelasku iz firme male u firmu srednje veličine, ova korist je često nemerljivo velika. Takođe, uvođenje ovakvih sistema omogućava da produktivnost ne opadne, da broj grešaka ostane na sličnom nivou (ili da se smanji), kao i da se uvedu neki potpuno novi procesi koje firma mora da ima. Kod ovakvih firmi, sistem upravljanja zaposlenima praktično daje okvir bez koga je dalji rast značajno teži.

Tekst u celosti možete pročitati u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.