Veštačka inteligencija redefiniše ulogu menadžera

0

Veštačka inteligencija (artificial intelligence – AI) će uticati na svaki posao, u svakoj  industriji i svakoj zemlji. Postoje naglašeni strahovi da će AI listom eliminisati poslove. Mnogi izveštaji su otkrili surovu realnost automatizacije radne snage, posebno za određene tipove poslova i demografija. Na primer, Brookings Institution je utvrdila da automatizacija ugrožava 25% svih poslova u SAD-u, sa naglaskom na pozicijama sa niskim platama gde su zadaci bazirani na rutinama. Posebna studija Instituta za ženska politička istraživanja otkrila je da žene zauzimaju 58% poslova koji su pod najvećim rizikom od automatizacije, piše Dan Schawbelna portalu Svetskog ekonomskog foruma.

Ipak, uprkos ovoj realnosti, kako zapaža autor, počinjemo da prihvatamo naš novi svet veštačke inteligencije i usvajamo ove tehnologije kako uviđamo potencijal novih mogućnosti. On se ovde poziva na druge studije koje upravo naglašavaju kao će AI nstvoriti više radnih mesta ili samo ukloniti zadatke unutar poslova. Tako nova globalna studija Oraclea i Future Workplacea sprovedena na 8.370 zaposlenih, menadžera i HR lidera u deset zemalja otkrila je da skoro dve trećine radnika izražava optimizam, uzbuđenost i zahvalnost u vezi sa AI i robotima kao saradnicima. Skoro jedna četvrtina njih je otišla tako daleko da je izjavila da ima odnos ljubavi i zahvalnosti sa veštačkom inteligencijom na poslu, pokazujući poštovanje za to kako ona pojednostavljuje i usmerava njihove živote.

“Iznenađujuće, prošle godine smo otkrili da bi većina radnika imala poverenje u naredbe robota. Ove godine, skoro dve trećine radnika se izjasnilo da bi pre verovalo naredbama robota nego svojih menadžera, a polovina se već obratila robotu umesto menadžeru za savet”, navodi autor i podseća da, recimo, u kompaniji American Express, već sada odlukama kao što je ona koja ponuda proizvoda je najrelevantnija za različite korisničke segmente upravlja AI, eliminišući potrebu da menadžeri i zaposleni raspravljaju o ovim zadacima.   

Tekst u celosti možete pročitati u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.