Sandra Vojnović i Nikola Vuletić novi članovi Izvršnog odbora UniCredit Banke Srbija

0

U prvom kvartalu 2017. godine Izvršni odbor UniCredit Banke Srbija je proširen sa dva nova člana – Sandrom Vojnović, odgovornom  za Sektor strategije i finansija, i Nikolom Vuletićem, odgovornim za Sektora poslovanja sa stanovnišvom.  

Sandra Vojnović je svoju bankarsku karijeru započela 2004. godine kao analitičarka kreditne sposobnosti klijenata iz Sektora poslovanja sa stanovništvom, da bi je 2005. godine nastavila radeći na TAMP projektu USAID-a usmerenom na reformu poreskog sistema u Republici Srpskoj. UniCredit Banci u Banja Luci se pridružuje 2006. godine kao analitičarka u okviru Odeljenja planiranja i kontrole. Za direktorku ovog odeljenja biva imenovana 2008. godine, da bi 2013. bila unapređena na poziciju direktorke Sektora finansija. Sandra Vojnović poseduje diplomu iz Finansijskog menadžmenta Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.

Nikola Vuletić je svoju profesionalnu karijeru započeo 2003. godine u UniCredit Banci, odnosno u tadašnjoj Eksimbanci, na poziciji saradnika za poslove sa stanovništvom i malom privredom. Naredne godine preuzima istu poziciju u okviru Sektora za poslove sa privredom, da bi nakon spajanja HVB Banke i Eksimbanke preuzeo funkciju finansijskog analitičara. Dalju karijeru nastavlja u Odeljenju za rad sa velikim i međunarodnim kompanijama, da bi 2007. bio unapređen u direktora Odeljenja za poslovanje sa srednjim preduzećima. Nakon dve godine imenovan je za direktora Direkcije za komercijalne poslove u okviru Sektora poslovanja sa stanovništvom, nakon čega, 2012. godine preuzima funkciju direktora Sektora poslovanja sa stanovništvom. Nikola je završio Ekonomski fakultet, smer Međunarodni menadžment.

 

Share.

About Author

Comments are closed.