Projektni menadžment: Upravljanje rizicima

0

Piše: Goran Mladenović

Neizvesnosti i rizici su neizbežni u svakom projektu. Projektni menadžment je zapravo upravljanje rizicima, jer je jedan od osnovnih ciljeva projektnog menadžmenta savladati različite neizvesnosti kojima je izložen svaki projekt. Neizvesnost se definiše kao „nedostatak informacija, znanja ili nerazumevanje u vezi rezultata neke aktivnosti, odluke ili događaja“. Vođe projekta konstantno pate od nedostatka informacija, znanja i nerazumevanja. Neizvesnost zapravo određuje sve ostalo.

Rizik je, ustvari, mera količine postojeće neizvesnosti, a količina rizika je direktno vezana za informacije, kao što je to prikazano na slici 1. To nije baš ono što većina od nas misli o riziku u svakodnevnim situacijama, ali u svetu upravljanja projektima rizik se primarno odnosi na našu mogućnost da predvidimo određene rezultate sa određenom sigurnošću.

slika 1

Rizik se sastoji od tri dela: rizičnog događaja, njegove verovatnoće i posledice. Posledica rizika može biti pozitivna ili negativna. Pozitivne posledice se često nazivaju mogućnost ili šansa. Pretnja ili opasnost su negativne posledice – „neprijatan aspekt“ rizika. Pretnje su specifični događaji koji utiču na projekt, tako da se rezultati projekta iskazuju kao nepovoljni (na primer, prekoračenje termin plana, kašnjenje projekta, povećani troškovi, prekoračenje budžeta, smanjen obuhvat ili izvedba projekta, lošije performanse proizvoda…). Rizik projekta je neizvestan događaj ili uslov koji, ako se pojavi, ima pozitivan ili negativan uticaj na najmanje jedan cilj projekta, kao što je vreme, troškovi, domen ili kvalitet (gde je vremenski cilj projekta da bude isporučen u dogovoreno vreme, troškovni cilj projekta da bude u okviru dogovorenog budžeta, itd.) Rizik može imati jedan ili više uzroka i, ako se pojave, jednu ili više posledica.

Uz svo uvažavanje ideje da kapitalizirate postojeću šansu, verovatno ćete bolje potrošiti vreme fokusirajući se na sprečavanje negativnih posledica. Iskustvo nam govori da je uvek veća mogućnost da se otkriju faktori koji mogu da utiču da stvari u projektu krenu loše, nego što je to slučaj sa faktorima koji utiču da stvari idu na bolje…

Tekst u celosti možete pročitati ovde

Share.

About Author

Comments are closed.