Istraživanje: „Transformacija globalnog finansijskog sektora“

0

Više od 80 % ispitanika Dilojtovog (Deloitte) istraživanja „Transformacija globalnog finansijskog sektora“ koje je sprovedeno u februaru 2009. godine i uključuje intervjue i onlajn upitnike sa 93 menadžera kompanija finansijskog sektora u dvadeset zemalja širom sveta, veruje da se finansijski derivati neće vratiti na tržište u roku od najmanje tri godine.

Da će taj rok biti najmanje pet godina misli 40 % ispitanika, dok čak 10 % sagovornika uopšte ne očekuje njihov povratak na tržište. Ipak, većina se slaže da ukoliko dođe do povratka finansijskih derivata, oni će potpuno drugačije izgledati – biće jednostavniji, transparentniji i pod većom kontrolom.

Očekuje se da će se osiguravajuće kompanije fokusirati na prodavanje polisa životnog osiguranja pre nego na obavezna osiguranja, sa ciljem generisanja pozitivnijeg novčanog toka. Investiciono bankarstvo će biti usredsređeno na penzione fondove, jer su oni bez velikih oscilacija u domenu rizika…

Tekst u celosti možete pročitati ovde

 

Share.

About Author

Comments are closed.