Oživljavanje kreditne aktivnosti…

0

GM Business&Lifestyle

Uporedo sa preporodom ekonomije u zapadnoj Evropi oživljavaju i poslovne aktivnosti u CIE (region Centralne i Istočne Evrope). Istovremeno se uočavaju i blagi znaci oporav-ka širom regiona. Ovo su samo neki od zaključaka najnovijeg Istraživanja bankarskog sektora regiona Centralne i Istočne Evrope koje je sprovelo Odeljenje za strateške anali-ze CIE UniCredit banke.

Prema istraživanju, očekuje se da korporativni sektor bude glavni pokretač kreditne aktivnosti u narednim godinama. Od sredine 2013. godine rast kreditiranja se umereno ubrzavao, dok je rast depozita i dalje na stabilnom nivou koji podržava postepen zaokret ka novom bankarskom modelu. Uprkos izazovima, bankarski sektor u CIE nastavlja da pokazuje zadovoljavajući nivo profitabilnosti, dok je povraćaj na kapital više nego dvostruko veći u odnosu na ovaj parametar u zapadnoj Evropi.

Veća industrijska proizvodnja 

“Ponovni rast industrijske aktivnosti, koji bi trebalo da se nastavi i u 2014. godini, svakako je najpozitivniji trend koji je karakterisao CIE tokom 2013. Znaci ekonomskog oporavka u Zapadnoj Evropi takođe stimulišu veću industrijsku proizvodnju u CIE, iako su i dalje uočljive razlike od zemlje do zemlje“, kaže Đani Franko Papa, direktorUniCreditove Divizije za CIE…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.