Nekome se tamo negde prijeo slepi miš, a sada ja nemam posao

0

Ovo je teoriji haosa poznato kao „efekat leptira“. Pojednostavljeno, efekat leptira je kada u zavisnosti od početnih uslova mala promena jednog stanja može rezultirati velikim razlikama u kasnijem stanju. Mala promena, kao kada leptir mahne krilima, može da napravi ogromnu promenu. I to nam se desilo. Teorija „crnog labuda“ ili teorija „događaja crnog labuda“, kako je Nassim Nicholas Taleb definisao, je neočekivani događaj velikog obima i posledica koji ima dominantnu ulogu u istoriji. I to nam se desilo.

Desio nam se Covid-19 koji vrlo jasno ima veze sa prethodna dva spomenuta pojma. I „leptir“ i „labud“ su nam došli. I to je veoma traumatičan događaj za sve nas. Trauma može uticati na organizacije baš kao što utiče na pojedince, porodice i zajednice. I baš kao što nekomuniciranje i nerazumevanje traume šteti pojedincima, tako nanosi štetu i organizacijama. Posmatranje traume iz organizacione perspektive pomaže nam u preživljavanju u teškim vremenima, jer možemo da iskoristimo znanje o svojim snagama, resursima i obrascima za procenu i adekvatan plan akcije…

Tekst u celosti možete pročitati u digitalnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.