Najbolje kompanije na svetu najbolje rešavaju probleme – a Vi?

0

Piše: dr Zvezdan Horvat, Partner Adizes SEE

Gde se jedna organizacija nalazi u životnom ciklusu određuje odnos koliko je fleksibilna i koliko drži stvari pod kontrolom. Mlade organizacije poseduju kreativnost, ali je ona najčešće skoncentrisana kod jedne osobe. Stare organizacije generalno imaju problem sa kreativnošću. I tu je zajednički imenitelj. Od stadijuma Go-go pa na dalje imamo potrebu za organizacionom kreativnošću i integracijom, jer organizacija postaje sve veća, uvode se sistemi kontrole i postoji problem da se organizacija fokusira isključivo na Proizvođenje rezultata i Administraciju. Na putu ka Adolescenciji se jedan veliki problem otklanja, uvodi se sistem, ali organizacionom kreativnošću se sve manje bavimo.

Zašto postavljeni sistem nije dovoljan? Promene koje se dešavaju u okruženju su jedina konstanta u našem životu. One se dešavaju van naše moći, van našeg uticaja. Normalno, promene dovode do problema i važno je shvatiti da sve kompanije na svetu imaju problema, samo je pitanje kako se nose sa njima. Problemi zahtevaju rešenja koja opet dovode do promena. Ulazak u ovakav zaplet može čoveka da izbezumi, jer što je veće ubrzanje promena veće je i ubrzanje nastajanja problema. Kako se izvući? Prva reakcija klasičnog menadžera može da bude pa hajde da usporimo, tada nećemo dodatno izazivati promene, hajde da sačekamo. Ali, konkurencija ne usporava, promene se dešavaju, a klasičan menadžer izgleda kao noj koji je zabio glavu u pesak. Haotične promene takođe mogu da budu pogubne. Promenama moramo da upravljamo i da sistematski rešavamo probleme koji su nastali usled promena…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.