Adizes Symbergetic metodologija: Odgovor na potrebe savremenih organizacija

0

Pripremila: Vesna Kovačević

 Termin simbergetskog menadžmenta iskovao je dr Isak Adižes, spajajući koncept sinergije i simbioze. Sistem upravljanja koji je i demokratski i diktatorski u pravilnom redosledu autor vrlo jednostavno objašnjava na sajtu http://www.ichakadizes.com, u tekstu objavljenom u kategoriji Menadžerski uvidi (Managerial Insights) 16. septembra prošle godine.

“Ako pogledamo daleko u istoriju, organizacije su bile strukturirane hijerarhijski, poput piramide. Faraoni su organizovali svoje imperije na ovaj način. I naše porodice su bile organizovane ovako. Otac je glava domaćinstva, a porodica ispunjava njegove odluke. On je CEO, dok je majka COO, a deca su vojnici, .

U tradicionalnom društvu to ide i dalje: CEO je deda, baka je COO, deca su srednji menadžeri, a unuče bi trebalo da se vidi ali ne čuje.

Ovaj hijerarhiski sitem je više ili manje fukcionisao dobro  hiljadama godina. On je ispunjavao potrebe nomadskog načina života, a kasnije i poljoprivrednog društva. Vrh piramide je znao šta da se radi i usmeravao je ostatak hijerarhije da izvrši njegove odluke. To je funkcionisalo i za industrijsko društvo. Proizvodna linija je zahtevala efikasnost operacija koja se najbolje mogla postići kroz hijerarhiju baziranu na komandi i kontroli.

Međutim, ovo ne funkcioniše dobro u svetu u kome mi živimo danas: društvu znanja, informacionom društvu…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.