Marketing: Priča o zecu i olovnoj kuglici

0

Piše: Miroslav Solomun

Puška je u srednjem veku imala cev u obliku levka gde je široki deo bio okrenut prema meti. Punila se sa 300 sitnih olovnih kuglica i barutom. Kada vlastelin pronađe lug u kojem ima zečeva, brzo ih uoči (po odabranim kriterijumima za određivanje ciljnih grupa), napuni pušku i hitro opali. Tri stotine kuglica poleti ka zečevima povećavajući izlaznu kružnu površinu po pravilima fizike nekoliko desetina puta. Jedna, možda dve, pogode jednog, možda dva, zeca. Ostalih 298 ili čak 299 nestane u žbunju i padne na zemlju. Kakva efikasnost: jedan do dva od 300! Vlastelin ne brine o tome. Jer, ima se.

Ne obazirući se na vlastelinov odnos prema efikasnosti, siromašni i gladni lovci i ljudi, među kojima ima i fizičara i kovača i dece i staraca, razvijaju i unapređuju svoj životno važan alat. Pojavljuje se novi model, čija se cev ne širi prema vrhu, a puni se potronom u koji se pakuju dvadesetak do tridesetak olovnih kuglica i barut. Kada lovac uoči zečeve (po odabranim kriterijumima za određivanje ciljnih grupa), brzo ubaci patronu, nanišani i opali. Kuglice izlete iz patrone rasipajući se znatno manje pri letu do zeca nego u starom modelu. Dve do tri od dvadesetak, tridesetak, pogode dva, tri zeca. Ostale, nestanu u žbunji i padnu na zemlju. Očigledan napredak. Efikasnost se povećava 10 puta!

Nije prošlo ni nekoliko vekova, a pojavljuje se puška čiju ravnu cev obrađuju laserski, sa raznim interfejsma za noć i dan, sa dodatkom za tačno određivanje pozicije mete (GPS) i raznim drugim pribambasima. Cilj je dostignut – jedna kuglica jedan zec! Efikasnost 100%. Vlastelin i dalje ne mari, jer ima se.

U sva tri slučaja na efikasnost, pored tipa cevi i municije, utiče još jedino – veština lovca. Jer znamo, još iz školskih dana, da u rukama Mandušića Vuka, svaka puška biće ubojita…

Kakva je veza ove izmišljene priče sa biznisom? Ko je u biznisu vlastelin, ko zec, ko kuglica, a ko Vuk?

Tekst u celosti možete pročitati u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.