Uvodnik – GM 42

0

Vesna Kovačević

Od samog početka časopis “GM Business&Lifestyle” posmatra psihologiju kao nerazdvojni deo menadžmenta, odnosno menadžment kao “primenjenu psihološku nauku”, jer danas biti uspešan u radu sa ljudima, bilo da su oni zaposleni u kompaniji ili poslovni partneri, ili biti efikasan u napredovanju na putu ličnog uspeha, jednostavno nije moguće bez savladavanja nekih veština i tehnika koje u osnovi imaju, što bi rekao Abraham Maslov, organizovanje i racionalno korišćenje ljudskih potencijala.

Ovoga puta to je samo nešto izraženije, jer osim u tekstovima kojima su teme motivacija kao “srce menadžmenta”, planiranje uspeha ili umeće  postavljanja kratkoročnih i dugoročnih ciljeva, provejava i kroz one koji se (naizgled) bave nekim drugim temama.

A kada smo se opredelili za takav “pristup”, nismo mogli da se ne dotaknemo duhovnosti kao čovekovog oslonca i ne stignemo do vere, nade i ljubavi kao elemenata njegove unutrašnje stabilnosti. Zato se, uprkos svim nedaćama aktuelnog trenutka, usuđujemo da budemo optimistični i podsetimo da “ko u čuda veruje, taj čuda i stvara”.

Broj 41 časopisa “GM Business&Lifestyle” možete pročitati u celosti u virtuelnom izdanju.

Share.

About Author

Comments are closed.