Logika tima

0

Piše: dr Zorica Tomić

U moru novih termina koji se svakodnevno pojavljuju, obznanjujući novo doba tehnologije, isto koliko i nove forme poslovanja ili uopšte društvenosti, koji se često koriste bez uvida u njihovo stvarno značenje, jedna tako obična reč kao što je “tim”, predstavlja koliko zastavu iza koje ponosno stojimo, toliko i kamičak o koji se spotičemo. Jer za mnoge, značenje “tima” uglavnom zavisi od toga da li smo njegovi lideri ili pak tek “obični članovi”.

I ako svi priručnici za dobar menadžment nedvosmisleno upućuju na bazičnu tezu da je tim zapravo specifična grupa ljudi okupljenih oko ideje saradnje na zajedničkom projektu, u stvarnosti, međutim, timovi često uopšte to nisu, budući da umesto koncepta zajedništva i saradnje, predstavljaju tek puki zbir individualnih relacija sa šefom, sa jedne, i međusobnog odmeravanja u pogledu moći prestiža i pozicije, sa druge strane.

Teza da je skoro sve u jeziku, odnosno u imenovanju stvari i pojava, potvrđuje se između ostalog i u činjenici da je danas, zarad globalnog trenda humanizovanja “novog kapitalizma sa ljudskim likom”, termin “šef” odbačen u arhive istorije kao nemili potsetnik na hudo doba omražene eksploatacije, i umesto njega uvedena umivena i civilizovanija forma “tim lidera”.

Ali istorija se ne zaboravlja tako lako. Otuda nije retkost da se imenovani “lideri” ponašaju upravo kao šefovi i supervizori koji nastupaju sa pozicija tradicionalnog shvatanja autoriteta i moći, očekujući od ostalih saradnika neprikosnoveni respekt svog položaja, hijerarhije i korporativne stratifikacije.

Šalu na stranu, danas je više nego ikada ranije jasno da stvarnog uspeha i vidljivih rezultata nema bez kvalitetno koncipiranih i kreativno vođenih timova organizovanih na principima visoke kooperativnosti, strukturalne međuzavisnosti i jedinstvenih ljudskih i profesionalnih relacija. U idealnim uslovima, svi članovi tima bi trebalo da su duboko posvećeni ne samo postizanju zajedničkog cilja, već i ličnom rastu i uspehu svojih kolega…

Tekst u celosti možete pročitati u digitalnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.