Budućnost teorije i prakse menadžmenta

0

Sa bloga dr Isaka Adižesa

Teorije su razvijene kako bi odgovorile potrebama, problemima koji zahtevaju rešenja. Upravljanje promenama je posmatranje potreba koje su dominantne u sadašnjosti i čiji će značaj u budućnosti još rasti.

Promene se ubrzavaju i postaju sve višestranije; promene političkih uslova imaju skoro direktan odraz na ekonomsko stanje, koje se preliva na promene u socijalnim uslovima i pravnim regulacijama, koje se opet odražavaju na promene u političkim i ekonomskim uslovima. Sve izgleda kao začarani krug u kojem je teško predviđati ishode i uspešno analizirati.

Tehnološke promene su zauzele vrlo značajnu ulogu među promenama, vodeći većinu drugih procesa promena. U tome je ogroman uticaj i na pitanje kako će firme funkcionisati u budućnosti. Informacione tehnologije, upravljanje informacionim tehnologijama, uvođenje tehnologija u život firmi, istovremena upotreba informacionih tehnologija i sigurnost u upotrebi ovih tehnologija, to su izazovi sa kojima će se nositi budući menadžment.

Druga velika promena koja dolazi uz milenijumsku generaciju je promena po pitanju radne snage. Milenijumska generacija ima drugačije radne navike i etičke standarde u odnosu na generacije iz vremena rata i depresije. Milenijumski rast izobilja stvara generaciju koja ima drugačija očekivanja od posla. Njihova očekivanja postavljaju pitanja šta treba da bude urađeno i kako treba da bude nagrađeno, i to je drugačiji stav u odnosu na ranije generacije koje još upravljaju firmama…

Tekst u celosti možete pročitati u digitalnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.