Liderstvo: Postaviti korak

0

Piše: Phil Geldart

Koncept lidera kao osobe koja postavlja tempo je intrigantno. “Postavljač tempa” je osoba koja uglavnom trči pored atletičara na treningu – određujući tempo. Dok se atletičari usklade i izvešte, on trči pored njih, pomerajući ih prema višim nivoima dostignuća podešavanjem koraka tako da bude izazovan a ipak dostižan.

Jednom sam radio za lidera koji je bio veoma uspešan “implementator tempa”. On nikada nije tražio ništa od mene ili od njegovih direktnih potčinjenih a da nije bio spreman da to i sam uradi. U stvari, on je otišao dalje od modelovanja ponašanja koje je očekivao od nas. On je istinski “postavljao korak”. Na mnogo načina, ovo definiše ono najviše u liderstvu. Pokretači tempa ne vode samo primerom, već i time što se nalaze pored i treniraju ostale.

Postoji pet specifičnih komponenti da bi se postalo “implementatorom tempa”.

Uticaj

Kompanija je pod uticajem ponašanja njenih lidera. Lideri koji prepoznaju da njihovo ponašanje postavlja korak firmi, pažljivo gledaju kako  reaguju, šta govore i šta rade. Bez obzira da li je lider CEO, menadžer srednjeg nivoa ili supervizor za određenu oblast, svaki od njih postavlja korak i tempo za one koji gledaju i pokušavaju da uče i napreduju.
Uticaj rezultuje ishodima koji su bliži željama i očekivanjima. Kada je uticaj lidera snažan, efektivan i u službi podrške očekivanim ishodima, drugi će pratiti taj korak  i postići će očekivane rezultate.

Znanje

Efektivni “implementatori tempa” vode čvrstinom, a ona ima svoje korene u znanju. Teško je postavljati korak u oblasti gde ste slabi. Čak i ako trenirate druge u oblasti u kojoj ste jaki, oni će izrastati jači učeći od vas. Kao “implementator tempa”, tražite informacije i znanja i prevedite ideje u akciju u svom sopstvenom životu, kako biste ostali snažni, kadri da prenesete svoju snagu i poučite druge.

Fokus

Kako tragate za uvećanjem vlastitog znanja i razumevanja, fokusirajte svoje učenje na aspekte preduzimljivosti gde bi dodatna znanja ili veštine imali najveći uticaj. Upamtite da ste vi implementator tempa drugima, i oni će učiti od vas i razvijati se. Dakle, obezbedite da oblasti u kojima vi postavljate tempo budu oblasti koje će izgraditi dugoročan oslonac i postići očekivane rezultate.

Komuniciranje

Pored primera za druge, lideri koji “postavljaju tempo” moraju deliti ono što znaju. Svetionici imaju i svetlo i trubu za maglu. Ponekada je svetlo dovoljno, a u nekim situacijama je neefikasno. Svetionik se mora osloniti na svoju trubu za maglu, jer sredina može biti toliko turbulentna da se svetlost ne može jasno videti. Slično tome, lideri koji “postavljaju tempo” moraju ne samo da modeluju, već i da prenesu ono što znaju kako bi pomogli onima koji trče pored njih da razumeju, razvijaju se i postanu jaki. Ovakvi lideri imaju odlučnost da razviju pun potencijal onih sa kojima rade ili dolaze u kontakt.

Majstorstvo

Biti efikasan “implementator tempa” dolazi kao rezultat konstantnog samoocenjivanja, redovnog feedbacka i lične rešenosti da se sve to premaši. Da bi omogućili postavljanje tempa, lideri treba da razviju personalni akcioni plan u ovoj oblasti. Prepoznajte potrebu da utičete na druge, i odredite stepen do kojeg je vaš uticaj konzistentan sa onim što želite da postignete. Posvetite se učenju, razvijanju i primeni onoga što naučite. Prenesite ono što znate kako bi drugi mogli da uče od vas. Budite dostupni, osetljivi i strpljivi.

Dostizanje majstorstva u “implementaciji tempa” nije lako. Ako ste na liderskoj poziciji, vaša implementacija tempa će biti efektivnija kako budete sticali više  veština i posvetite se tome da postanete svetska klasa u ovoj oblasti.

Share.

About Author

Comments are closed.