Uvodnik: 21-22

0

Vesna Kovačević

Napor da se iz besmisla stvori smisao, prisutan je u životu svakog čoveka. U pokušaju da ponudi vodič na ovom putu Danijel Goleman je svojevremeno napisao knjigu “Emotivna inteligencija”, a autori GM-a na više mesta u ovom broju dokazujući njenu važnost u različitim segmentima poslovanja opravdavaju ulogu časopisa kao “ruke podržnice” menadžerima na putu ka uspehu.

Značaj samosvesti, samokontrole i empatije Redakcija svesno provlači kao lajt motiv tekstova o načinima rukovođenja i motivacije, o komunikaciji i timskom radu, razvijanju ličnih i potencijala kolektiva… jer i sami verujemo Visindžeru kada tvrdi da emocije mogu da rade za čoveka, da mu pomognu da usmeri svoje razmišljanje i delanje u pravcu postignuća.
A da sve ne bi ostalo u domenu teorije, u rubrici u kojoj prikazujemo strana iskustva u oblasti menadžmenta dajemo prikaz švedskog modela, koji slovi za uzor u pogledu ekonomske efikasnosti, a zrelost dokazuje usmerenošću na rezultate, a ne na demonstraciju moći pozicije ili statusnu hijerarhiju. Tamo su  ispoljavanje emocija i žučne debate krajnje neuobičajeni u poslovnom kontekstu, a odmerenost, spremnost na kompromis i samokontrola se podrazumevaju.
Možda su nas emocije kao tema zaokupile zbog praznične atmosfere u kojoj smo pripremali ovo izdanje, ali nismo smetnuli s uma da slika sveta nije ružičasta, pa se bavimo i fenomenom siromaštva, sa jedne strane ukazujući na njegove pojavne oblike i razmere u procesu globalizacije, a sa druge ističući primere iskazane ljudske solidarnosti i korporativne filantropije.

Dobro je ako smo uspeli da u susret praznicima čitaoce podsetimo da je osim “junaštva” u preuzimanju poslovnih rizika važno i “čojstvo” u ovladavanju sobom. Onda bi početak Nove godine mogao da bude pravo vreme da se okrene list: da oni koji to do sada nisu uradili počnu da kontrolišu svoje emocije, nekog braneći od svog besa, a nekog – od svoje ljubavi, a božićni praznici da budu prilika da se svi zajedno setimo da svaki čovek, ako već ne može da dâ značajan doprinos smanjenju materijalnog siromaštva drugih, bar može da radi na iskorenjivanju duhovnog u sebi.

Share.

About Author

Comments are closed.