Kvantifikacija poverenja

0

Almir Jahić, polaznik prve generacije Adizes Leadership Programa

Poverenje nije u nama niti u drugima, ono je uvek između, tj. uzajamno korespondira sa nekim oblikom socijalne interakcije kao neka relacija. Socijalna interakcija je osnovna pretpostavka za generisanje nove realne vrednosti. I tako dolazimo do priče o značaju poverenja u obavljanju poslovnih aktivnosti. Intra i inter poverenje.

Generalno, postoje dve vrste poverenja u poslovanju: poverenje među radnim kolegama i poverenje između poslovnih partnera. Zgodno bi bilo uvesti nove termine: intrapoverenje i interpoverenje, zahvaljujući činjenici da su računarske mreže uspele vešto da diferenciraju značenje ova dva ista prefiksa.

Kako je tekao razvoj teorije menadžmenta tako su sve više u analizu poslovanja ulazile potpuno nove dimenzije i pogledi. Taj trend je kulminirao na način da su psiholozi počeli da dobijaju Nobelovu nagradu za ekonomiju i tada je bilo definitivno jasno da je krutim i tradicionalnim ekonomskim načelima došao kraj. Andrew Grove, direktor Intela, poznat po knjizi “Samo paranoični uspijevaju”, dobio je “parkinsona”, a u praskozorje novog veka rođena je bihevioralna ekonomija. Danas je već svima jasno da paranoja nije normalno stanje i da pravda i poverenje na kraju ipak pobede…

Tekst u celosti možete da pročitate u vituelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.