Kreditiranja korporativnog sektora u CIE

0

Ukoliko posmatramo situaciju danas, možemo da zaključimo da se finansiranje korporativnog sektora od strane banaka u regionu Centralne i Istočne Evrope (CIE) još uvek dobro drži, ali je činjenica da će razlike između različitih zemalja u ovom regionu biti izražene i u toku narednih nekoliko meseci, jedan je od glavnih zaključaka poslednje Analize kreditiranja korporativnog sektora u regionu CIE koju je sprovelo UniCreditovo Odeljenje za strateško planiranje za CIE i tržište Poljske.

Sve do februara 2012. godine veće ekonomije, kao što su Turska i Rusija, beležile su visoku, dvocifrenu stopu rasta tražnje za komercijalnim kreditima, dok korporativno finansiranje u manjim zemljama, kao što su na primer Baltičke zemlje, nije baš na impresivnom nivou, a čak bi se moglo reći da se njegov obim smanjuje.

Porast raspoloženja, ali ne i direktnih stranih investicija 

Kao što je i pokazao poslednji indikator poslovne klime, raspoloženje kompanija kada je u pitanju budućnost njihovog poslovanja se tek nedavno popravilo. Bez obzira na to, industrijski rast u regionu CIE će u prvom kvartalu ove godine, usled slabije spoljne tražnje, biti neznatno negativan”, iznosi Đani Franko Papa, direktor UniCreditove Divizije za CIE. Važni elementi diferencijacije će i dalje postojati i to sa kratkoročnim indikatorima koji ukazuju na još uvek krhak rast, naročito u Jugoistočnoj Evropi. Osim toga, ciklični sektori su još od januara izgubili neke od svojih pokretača. Jedini izuzeci su mašine i oprema, za kojima i dalje postoji stabilna tražnja iz Kine.

 

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.