Šta će vam SEO?

0

Piše: Peđa Milićević

Verovatno ste već čuli za onu marketinšku izreku da “ništa ne može tako brzo da ubije loš proizvod kao što to može dobar advertajzing”. Jasno je i zašto – dobar advertajzing do proizvoda brzo privuče veliki broj potencijalnih korisnika koji ga probaju, zgroze se i – odu da se nikad više ne vrate (a sećate se – “Marketing su … potrošači koji se vraćaju.”

U slučaju manje efikasnog advertajzinga, taj loš proizvod bi poživeo malo duže…

E sad, šta je SEO? 

Zar nije mehanizam za privlačenje posetilaca na vaš sajt? Nazirete paralelu?  Al’ ima tu još jedna paralela i odnosi se na kvalitet vašeg sajta – ako on nije “user friendly”, nema jasnu ni strukturu ni navigaciju, nema zanimljiv sadržaj koji se, pri tom, osvežava kvartalno, a nekad i ređe, ima problematičan dizajn i uz to sve one razloge (ovde je čitav spisak, u  i reči zbog kojih posetioci požele da ga više nikad ne vide…

Šta će vam SEO?

Da­kle, of­fli­ne pra­vi­la va­že i u on­li­ne sve­tu – pr­vo kre­i­raj­te do­bar pro­iz­vod, pa se on­da po­tru­di­te da do nje­ga do­ve­de­te što vi­še lju­di. First things first.

E, da… ima tu još jed­na stvar – šta je za vas uop­šte do­bar sajt? Da li tač­no zna­te šta je nje­go­va ulo­ga? Za­što ga uop­šte pra­vi­te…? Zna­te li od­go­vo­re na ta pi­ta­nja?

Share.

About Author

Comments are closed.