Kako organizovati kreativnost u kompaniji?

0

Piše: Zvezdan Horvat

Šta ljudi smatraju pod kreativnošću u našim uslovima? Naravno, samo ako se izmisli novi Teslin motor, sedmofazni, na primer. Za nas je to kreativnost, i samo to. U Adižesovom modelu menadžmenta, međutim, kreativnost je deo uloge preduzetništva (Entrepreneurship) zajedno sa preuzimanjem rizika. Jedno bez drugog ne ide.

Biti kreativan a ne preuzeti rizik je situacija koju imate kod pronalazača, jer oni svoje ideje ne sprovode. Rizik bez kreativnosti je nešto što vidite svaki dan kada ljudi otvaraju hiljaditu radnju istog tipa po principu “videla žaba da se i konj potkiva, pa i ona digla nogu. No, za dalju priču koristićemo ovo zajedno, dakle preduzetnički duh.

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

About Author

Comments are closed.